Trening

Styrkeløft: Å flytte grenser

Foto:Lola Pettersson

Styrkeløft måler noe helt grunnleggende – maksimal styrke.

Idretten har vist oss at tilsynelatende vanlige mennesker kan flytte vekter som vi ikke trodde var mulige å rikke.

Når en ser disse løftene og relaterer dem til en selv er det lett å tenke: ”Hvordan kan det være mulig å løfte så mye? Hvordan kan jeg noensinne få til en liknende prestasjon? Hvis det er disse menneskene som driver med styrkeløft, hvordan kan idretten ha rom for meg?”

Styrkeløft lar oss flytte grenser. Idretten lar oss heve listen for hva vi trodde var mulig. Den lar oss utfordre oss selv, og gjør at vi kan se tilbake på hvor vi startet og tenke ”den gangen hadde jeg aldri trodd jeg skulle klare det jeg gjør i dag”. Disse tankene er ikke forbeholdt løftere på elitenivå, men gjelder for hver enkelt, og de gir oss en visshet om at den nye listen også kan flyttes om vi arbeider for det.

Styrke kan læres

Før jeg begynte med styrkeløft var kilo det var mulig å løfte noe som hadde en grense.

Det var noe skummelt og uhåndterbart, noe jeg ikke hadde kontroll over; der fremme var det et umulig løft. Kanskje tenkte jeg at taket var satt ved genetikk og naturlig anlegg, men mest av alt, var frykten og grensen for høyere vekter satt i eget hode.

Noe av det jeg liker best ved mestringen og mentaliteten i styrkeløft, er at styrke har blitt en ferdighet, og respekten for kilo er redusert til et tall, ikke en øvre grense. Vekter jeg før så på med apati eller håpløshet, har blitt endret til en mulighet, et arbeidsmål, en strategiplan – en plan alle kan finne ut ifra sine mål og ønsker, og som kan tillate hver enkelt å overvinne det som før var umulig – umulig for en selv, ikke for menneskene rundt.

Styrkeløft er for meg blitt som en hvilken som helst annen idrett – den kan læres. På samme måte som du kan forbedre banetider i løp, øve inn en ny danserutine eller en finte i ballspill, kan du lære deg å bli sterkere, å finne en løftestil tilpasset dine proporsjoner og forutsetninger, du kan jobbe med dine svakheter og finne dine styrker. Du kan alltid prøve ut nye strategier for å forbedre deg – om det så resulterer i flere kilo løftet, bedre teknikk eller færre skader – eller aller helst alt på en gang.

Foto: Privat.

Det kommer an på deg

Å overvinne sine egne grenser gir selvtillit, tyngde og trygghet.

Ikke bare på løfteplattingen, det forgreiner seg til livet for øvrig. Å vite at en har klart noe umulig, en følelse av å ”lure naturen” og sine gamle mønstre, gir et håp og en tro om at alt kan arbeides med. Det gir tyngde til å tørre å si det en mener, til å stikke seg frem på arbeidsplassen, på skolen, i familien og blant venner. Det gir mot til å kontakte mennesker man ønsker å bli kjent med, eller bare en ro i vissheten om at ”jeg er sterk, uavhengig av menneskene rundt”. Mentalt så vel som fysisk.

Å ha mulighet til å utvikle meg på et felt jeg brenner for er unikt, spesielt når jeg ser at jeg har ansvar for utviklingen min selv. For meg gir det retning og en vilje til å ta egne valg for å komme dit jeg ønsker – både i idretten og i livet for øvrig. For å oppnå varige endringer og å eie sin egen fremgang, tror jeg denne ansvarsfølelsen er avgjørende. Det er en selv det kommer an på.

 

Foto: Frederik Aune Guttormsen

Individuell prestasjon med lagfølelse

Som utøver i styrkeløft vet jeg at alle har sine mål og milepæler de arbeider mot.

Det blir da givende å følge med på tester og konkurranser uavhengig av nivå. På plattingen er alle sin egen største konkurrent, og en prestasjon på et par hundre kilo sammenlagt kan bli like stor som en som er firesifret, dersom man kjenner forutsetningene og målene som ligger til grunne for hver enkelt utøver.

Dette gjør styrkeløft til en engasjerende og empatisk idrett: Vi løftere kjenner igjen både gleden ved å nå våre drømmemål og nederlaget ved å ikke leve opp til egne forventninger. Selv om vi konkurrerer individuelt, blir lagfølelsen sterk, og en kultur der vi gleder oss samlet over andres fremgang, gjør idretten trygg og med takhøyde for ulike personligheter.
Å kunne møte andre mennesker gjennom en felles lidenskap, har latt meg bli kjent med enormt mange rare, fantastiske, gale, flotte og ikke minst forskjellige personer som jeg aldri hadde hatt mulighet til å møte på ellers, men som nå er mennesker i min nærmeste omgangskrets.

 

Foto: Frode Haugen

Mer enn idrett

Styrkeløft har for meg blitt mye mer enn bare en treningsform.

Det har blitt en livsstil, et sosialt miljø, en referanseramme for valgene jeg tar og en arena for mestring og personlig utfoldelse. Jeg har alltid vært min egen største kritiker, jeg har stilt høye krav til meg selv og jeg har ønsket meg ”noe mer”. Nå har jeg funnet min kanal.

Kiloene er ikke det viktige her, men at jeg har en arena der jeg setter meg mål og flytter grenser.

Det har blitt en løfteplatting der jeg utfordres både fysisk og mentalt, samt en mentalitet jeg kan overføre til alt jeg gjør i livet.

Erle Engmark
Erle er konkurrerende utøver i styrkeløft med flere norgesrekorder og mesterskapsmedaljer bak seg.

2 kommentarer

  1. Tilbaketråkk: Karoline » Gode artikler

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.