Forskning

Anabole steroider kan skade sentralnervesystemet

Det meste en kan putte i seg er potensielt skadelig, det er bare snakk om i hvor stor grad og hvor mye som skal til før skaden inntreffer.

Noen stoffer er det etablert gode trygghetsdata på basert på mange studier både på dyr og mennesker, in vitro (prøverør) og in vivo (i organismer), mens andre er det mer mangelfulle data på av mange grunner slik at en ikke kan etablere et sikkert dose/responsforhold. Dette gjelder mange stoffer som brukes prestasjonsfremmende. Det er lite data på langsiktig og kortsiktig bruk, men det er gjort enkelte studier med langt mindre doser enn det som er vanlig misbruk.

Potensielt alvorlige bivirkninger

Misbruk av AAS, anabole androgene steroider har vært assosiert med hjerte/karsykdom og andre endokrine problemer.

Enkelt sagt utøver AAS anabol og androgen (maskuliniserende) virkning der det er androgene reseptorer – i celler, vev og organer.

Innenfor fysiologiske nivå, det som er normale nivåer kroppen kan produsere selv er testosteron svært viktig for god helse, reproduksjon og velvære. Kroppsvbyggere og idrettsutøvere bruker testosteron for å øke muskelmasse og styrke.

Å tilføre mer testosteron vil også kunne gjøre at en tåler mer trening og restituerer seg raskere. Ved misbruk vil kroppens egenproduksjon stoppe opp, testiklene atrofiere og det spekuleres i at mye av de psykiske problemene som kommer eller blir forsterket av misbruk og blandingsmisbruk kommer på grunn av manglende etterbehandling når en slutter å tilføre eksogent testosteron (utenfra).

Høye doser kan gi atferdsendring

Tidligere har det vært vist at testosteron gitt i høye doser har gitt atferdsendring som hypereksitabilitet, stemningsendring og psykotiske symptomer. (Tirassa et al., 1997; Thiblin et al., 2000)

Mye av dette gjøres i rottemodeller siden det ville vært uetisk å gjøre det på mennesker. Videre er det i observasjonsstudier assosiert med aggressiv atferd, depresjon og selvmord. (Uzych, 1992; Hall og Chapman, 2005; Santamarina et al., 2008) Det velkjente og ofte misforståtte fenomenet og myten “roid rage” er mye mer sammensatt enn at “testosteron gjør at en rager”, men det er et for stort tema til å dekke her.

Det har vært spekulert i om AAS gir disse virkningene i høye konsentrasjoner på grunn av morfologiske nevrale endringer og nevrotoksisitet.(do Carmo et al., 2012).

Potensielt nevrotoksisk

Det er kjent at testosteron har en viktig atferdsmodulerende effekt, men det er lite dokumentasjon på effekten på cellene som utgjør nervesystemet.

I studien “Supraphysiological doses of performance enhancing anabolic-androgenic steroids exert direct toxic effects on neuron-like cells.”  (Basile et al., 2013)ble forskjellige doser av AAS tilsatt en cellekultur med nerveceller. Det ble funnet en doseavhengig effekt på celledød og transkripsjonsfaktorer for apoptose, programmert celledød.

Apoptose

Nervecellene hadde androgene reseptorer, nødvendig for at steroidhormonene binder seg til cellen og kan utøver virkning. Når disse ble forsøkt blokkert så en ikke lengre den nevrotoksiske virkningen av AAS. Forskerne speuklerer i om høye doser AAS kan skade sentralnervesystemet – hjernen og ryggraden. som blant annet består av livsviktige nerveceller.

Forsøket er som nevnt utført på isolerte celler i en cellekultur, men de viser en mulig mekanisme og effekt AAS kan utøve i høye konsentrasjoner i  dersom det bindes til androgene reseptorer i sentralnervesystemet. Om det utspiller seg slik i en modell som er nær menneskelig fysiologi gjenstår å se.

MyRevolution
Vi inspirerer deg til å nå ditt fysiske og mentale potensiale med våre prestasjonsfremmende næringsmidler og kompetente veiledning.

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.