Kosthold

Sunne oppskrifter, tips og råd finner du her.

Kosthold

Zen Eating

Innholdet i denne artikkelen kommer fra en del samtaler med vår kjære coach Børge Fagerli og også en del erfaringer for
Kosthold

Advanced Concept – kosthold v2.0

Etter mer utprøving, dialog med "The Four Horsemen" (Martin Berkhan, Lyle McDonald og Alan Aragon), og lesing av flere studier har jeg kommet fram til v2.0 av Advanced Concept - kosthold. I første versjon var det mye som fungerte bra, men noe som ikke fungerte fullt så bra. Mer om dette senere i artikkelen, på samme måte som jeg videreutviklet og forbedret Myo-reps vil jeg også videreutvikle og forbedre kostholdsmetodene for å gi optimale resultater.
Kosthold

Forskning på MCT-olje

Denne studien viste at daglig inntak av mediumkjedete fettsyrer (MCT) ga bedre prestasjonsevne og sparte glykogen til fordel for økt
1 6 7 8