Kosthold

Sunne oppskrifter, tips og råd finner du her.

Kosthold

Forskning på MCT-olje

Denne studien viste at daglig inntak av mediumkjedete fettsyrer (MCT) ga bedre prestasjonsevne og sparte glykogen til fordel for økt
1 7 8