Kosttilskudd

Benskjørhet – samfunnsproblem som kan forebygges

Benskjørhet er en sykdom som kan forebygges, og kanskje reverseres.

Etter min mening kan benskjørhet anses som en sykdom som skyldes mangel på flere livsnødvendige næringsstoffer, som utvikler seg over mange tiår.47027_488946994502301_471954188_n

Benskjørhet innebærer at skjelettet får et lavere innhold av mineraler, og at strukturene som holder sammen skjelettet ødelegges. Dette kan gi økt risiko for benbrudd, både ved fall og andre traumer, men kan også gi tretthetsbrudd som skyldes den daglige belastningen. Typisk kommer tretthetsbrudd i skjelettet i ryggraden. Tretthetsbrudd i ryggraden er hovedårsaken til at kvinner med alderen blir lavere og får endret kroppsfasong. Tretthetsbruddene og den endrede kroppsfasongen kan medføre gal belastning på muskulatur, og kan gi kroniske smerter.

Det er flere næringsstoff-mangler som bidrar til utviklingen av benskjørhet. Jeg vil fokusere på vitamin D og vitamin K nå, siden de er best dokumentert. Andre næringsstoffer er også viktige for å opprettholde mineralisering og skjelettstrukturen, og blant de som mange kan få mindre enn optimalt av er magnesium, sink og vitamin C. Det kan hende jeg tar for meg dette i en bok en gang i fremtiden, og i så fall vil jeg ta for meg temaet grundigere.

Vitamin K

Vitamin K brukes i høye doser i Japan for å behandle benskjørhet.

Typisk brukes 45 000 mikrogram daglig av vitamin K2 (1 – 3). Det finnes tre kjente proteiner i skjelettet som er avhengige av vitamin K for å bli aktivert. Ny forskning har vist at proteinene som er avhengige av vitamin K for å bli aktivert, kan forebygge fall i bentettheten og opprettholde benkvaliteten.

Helsemyndighetenes anbefalte inntak av vitamin K baserer seg på mengden som er nødvendig for å opprettholde normal koagulasjon / blodlevring, som betyr at myndighetene mener at vitamin K-mangel er en tilstand hvor vi har økt risiko for å få blødninger fordi koagulasjonsfaktorene som er avhengige av vitamin K for å bli aktivert, i for liten grad aktiveres (1-4). Norske myndigheter mener at 1 mikrogram per kg kroppsvekt daglig er nok for å opprettholde normal koagulasjon og unngå uønskede blødninger på grunn av vitamin K-mangel (4). Nordmenn får i seg under halvparten av dette via et vanlig kosthold.

Forskning tyder på at vitamin K-behovet til skjelettet og bløtvev er høyere enn behovet til leveren, hvor koagulasjonsfaktorene produseres og aktiveres. Vitamin K-forskere og fagfolk mener at definisjonen på vitamin K-mangel bør endres og økes, slik at det tas hensyn til vitamin Ks andre viktige funksjoner i kroppen, deriblant forebygging av benskjørhet. (1-3, 5, 6).

Vitamin D

Definisjonen på vitamin D-mangel er at hormonet PTH som bryter ned skjelettet for å frigjøre kalsium, er forhøyet.

Dette innebærer at vitamin D-mangel er en tilstand hvor skjelettet brytes ned for å frigjøre kalsium og opprettholde normale kalsiumverdier, fordi vi ikke tar opp nok kalsium via tarmen. Jeg har tidligere omtalt dette. Nordmenn får i seg under halvparten av myndighetenes anbefalte vitamin D-behov via kostholdet (7), og det er sannsynlig at myndighetenes anbefalte inntak er for lavt for en stor del av befolkningen dersom de ikke produserer vitamin D i huden (8, 9).

Nye studier har vist at verdier over mangelgrensen på 50 nmol/L kan gi en ennå lavere PTH-verdi, og eldre mennesker faller mindre og brekker færre ben hvis de har 75 nmol/L eller høyere. Derfor mener forskere at grensen for mangel bør økes til 75 nmol/L. Noen mener også at grensen bør økes ennå mer og være i området 100-125 nmol/L.

Oppsummering

Mange forskere mener at vitamin K- og vitamin D-anbefalingene til helsemyndighetene er for lave til å forebygge benskjørhet optimalt. Til tross for den faglige uenigheten, så har norske helsemyndigheter veldig strenge reguleringer på kosttilskudd sammenlignet med andre land og i praksis forbys de kosttilskudd med høye men ufarlige doser av vitaminer og andre livsnødvendige næringsstoff. Andre land har mye mer liberale kosttilskuddslover, og tillater mange ganger så høye doser enn Norge, deriblant Sverige, Storbritannia og USA.

Jeg ønsker å forebygge sykdommer fordi jeg jobber som lege, men også for min egen del. Mange sykdommer forårsakes av mangel eller ikke-optimalt inntak av livsnødvendige næringsstoffer. Min mening er at det ikke bør være en statlig oppgave å forby kosttilskudd med høye doser av livsnødvendige næringsstoffer som kan forebygge sykdom.

1. http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/vitamins/vitaminK/

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Glakay

3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19410972

4. http://tidsskriftet.no/article/1035361

5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22489224

6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21155624

7. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464265120303822&set=a.418954941501507.100493.390543664342635&type=1&theater

8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21646368

Jan O. Lorgen
Jan-Øyvind Lorgen ble ferdigutdannet lege ved UiO i juni 2011. Hovedinteressene hans involverer forebygging av sykdommer, hvordan man eventuelt kan ”kurere” sykdommer og helsefrihet.

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.