Artikler

Bestemmer styrken din politisk orientering?

I en relativt ny studie ble det funnet noe artig. Det er sterker sammenheng mellom overkroppstyrke og vilje til å dele på godene.[1]

play_pow19
Selv om vi har endret verden rundt oss mye og har utviklet oss er vi fremdeles dyr, og styres av eldgamle impulser.

I dyreverden vil en konflikt om ressurser avgjøres gjennom at dyrene tar en kostnadsanalyse, og vurderer motstanderen mot seg selv. Det er et smart evolusjonsmessig trekk for en svakere artsfrende å la artsfrender som potensielt kan ta livet av ham å ikke være altfor tøff i trynet og holde seg til sin plass i hierarkiet.

Sammenhengen var kun til stede for menn – rike menn med store overarmer var mer tilbøyelig til å være imot fordeling av goder, mens rike menn med tynne overarmer var mer tilbøyelig til å ville dele.

Menn med lavere sosioøkonomisk status og stor overkroppsstyrke var mer tilbøyelig til å ville dele på godene, mens det omvendte ble sett hos de med høy sosioøkonomisk status.

960x

Dette forklarer forskerne med at overkroppstyrke og evne til å tilegne seg goder gjennom å kjempe for dem har vært sterk korrelert – så de som ikke har ressurser men styrken til å konkurrere om dem vil ha mer, mens de som har og har styrken til å forsvare seg vil forsvare det de har.

Mennesket har i store deler av utviklingen levd i små stammesamfunn, og disse mekanismene sier noe om hvilken skala våre politiske valg muligens kan tas ut fra – en langt mindre enn dagens samfunn.

Om vi ser på Jens  og Erna er det tydelig hvem som har størst omkrets rundt overarmen.. Er gårsdagens valgresultat som følge av at flere løfter?

Asle Bøe
Asle Bøe har lang erfaring fra trening av mennesker med forskjellige mål. Han har en bachelorgrad i sykepleie fra Høgskolen i Bergen, og brenner for å gjøre god informasjon om trening og kosthold så tilgjengelig som mulig for så mange som mulig.

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.