Kosthold

Ja, du kan bli lettere med lettbrus.

Vektnedgang ser enkelt ut på papiret – helt til du leser eller hører noe som er stikk i strid med slik du trodde det var.

Det er mange meninger om kosthold, ernæring og vektnedgang, og mange av dem tenderer mot overtro. Ting en ikke forstår tillegges egenskaper langt utover det som finnes i matvaren .

Det er lett å bli forvirret av all informasjonen som verserer i mediebildet, og det den ene eksperten sier er stikk i strid med den andres anbefalinger.

Et eksempel er kunstig søtning og lettbrus. Noen mener det er en god erstatning for sukker og sukkerholdig drikke, andre anbefaler deg å holde deg unna. Det påstås det øker behovet for søt mat og kan hindre vektnedgang . Folk som drikker lettbrus er mer utsatt for vektøkning, diabetes og styggedom argumenteres det – men hvorfor?

Assosiasjon med en faktor er ikke det samme som at den forårsaker effekten en ser.

Statistisk sett er det flere overvektige enn normalvektige som slanker seg- vil det dermed si en ikke skal prøve å gjøre noe med overvekt for å unngå den?

Det blir for dumt, og slik er det også lett å argumentere for at lettbrusdrikking ikke hjelper fordi det assosieres med de nevnte negative parametrene.

For å finne ut hvilken effekt det gir må en for det første ha en relevant målgruppe – overvektige mennesker som prøver å gå ned i vekt. Det er veldokumentert at sukkerholdig drikke er noe av det første en med fordel kan kutte ned på, men dersom en er vant til å drikke store mengder av det kan det være vanskelig å kutte tvert. Sukkerholdig drikke metter dårlig – men det er godt!

Xpand FX – digg BCAA.

En god løsning kan da være å erstatte noe av den sukkerholdige drikken med en lettvariant. Kunstig søtning, derunder aspartam har svært gode sikkerhetsdata og en får stilt behovet for noe som smaker godt uten at det tilfører unødvendig sukker.(2)

Les: Belønning for slanking

Lettbrus og vektnedgang

Tate og kompani undersøkte effekten av å erstatte kaloriholdig drikke med vann eller kunstig søtet drikke.

318 overvektige menn og kvinner med KMI 36.3 ± 5.9 og overvekt av kvinner og en lett overvekt svarte byttet ut mer enn 200 kcal om dagen fra sukkerholdig drikke med kunstig søtet drikke eller vann. De kunne også endre kosthold etter eget ønske i seks måneder.

Ved seks måneder var ikke forskjellen mellom gruppene betydelig : -2.5 ± i sukkerfri-gruppen,  -2.03  i vann-gruppen og -1.76 ± i kostholds-gruppen. Sjansen for å få til et vekttap på over 5% var dobbelt så stor i sukkerfri-gruppen.

I behandlingen og forebyggingen av overvekt trenger vi enkle, klare intervensjoner. Det er viktig at folk tror på at det kan være enkelt og små grep skal til for å få til endring over tid.

Bytt ut sukkerholdig drikke, sukkerfri drikke er en god og trygg erstatning på veien som kan gjøre det enklere. Å erstatte med andre typer søtning i bakverk og matlaging kan også være greit – som Sukrin Gold eller Stevia.

Mange føler det samme med BCAA som smaker godt. En skal ikke undervurdere noe som smaker digg men i praksis er kalorifritt, spesielt om det er drikke og kan være med på å redusere brusinntak.

Det er altså indikasjoner på at du ikke behøver være redd for kunstig søtning i passelige mengder, og at kunstig søtning ikke hindrer vektnedgangen din.

Oppsummering

Å erstatte sukkerholdig drikke med lettbrus kan være en fornuftig strategi for å begrense sukker og kaloriinntak dersom det er ønskelig.

Sukkerfri drikke hindrer ikke vektnedgang. Vann er den beste tørstedrikken , men å gå fra sukkerholdig drikke til en lettvariant kan være fornuftig og merkes både i bukselinningen og på vekten.

Referanser
1)Tate DF, Turner-McGrievy G, Lyons E, Stevens J, Erickson K, Polzien K, Diamond M, Wang X, Popkin B. Replacing caloric beverages with water or diet beverages for weight loss in adults: main results of the Choose Healthy Options Consciously Everyday (CHOICE) randomized clinical trial. Am J Clin Nutr. 2012 Mar;95(3):555-63.
2) Aspartam. ny sikkerhetsvurdering.

MyRevolution
Vi inspirerer deg til å nå ditt fysiske og mentale potensiale med våre prestasjonsfremmende næringsmidler og kompetente veiledning.

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.