Kosthold

Dette er ikke ost, men det er ikke helseskadelig

Kunder i harnisk over at det de hele tiden har trodd har vært revet pizzaost faktisk ikke er ost i det hele tatt, men et analogt imitasjonsprodukt som inneholder blant annet potetstivelse og palmeolje.

ost palmeolje
Ferdigrevet ost som ikke kommer fra melk.

Det blir dermed helseskadelig kan vi lese i Aftenposten, der det hevdes at flere studier viser sammenheng mellom hjerte/karsykdom og palmetinsyre(sic), en av fettsyrene i palmeolje.

Ifølge forsker på Matforsk, Gjermund Vogt, er det som oftest fett fra palmeolje som blir brukt som substitutt til melkefett i de analoge ostene. Dette er svært ugunstig for helsen, ifølge forskeren. – Denne type fett gir en økt risiko for hjerte og karsykdommer, sier Vogt.

En review-artikkel av studier på  en eventuell sammenheng mellom palmeolje,hjerte/karsykdom og kreft fra 2013 finner kke hold for å si det er noen sammenheng. Jeg vet ikke hvor mye ferdigrevet pizzaost en gjennomsnittsnordmann spiser iløpet av et år, men å kalle den analoge varianten helseskadelig på bakgrunn av innholdet av palmeolje finnes det ikke vitenskapelig hold for å si.

Ingrid Ellingsen, klinisk ernæringsfysiolog på Ullevål sykehus, sier palmeolje har mye palmetinsyre og dermed et høyt innhold av mettet fett. – I studier som er gjort har palmetinsyre vist å øke kolesterolet, sier Ellingsen. Men hun påpeker at det er ingenting som tyder på at fett fra palmeolje er mer usunt en melkefett som brukes i ekte ost.

Dette synet er det minskende enighet om også. Årsakssammenhengen mellom mettet, animalsk fett, kolesterol og hjerte/karsykdom er sterkt overdrevet og misforstått.

Palmeolje er imidlertid en stor belastning for miljøet det utvinnes fra og kan føre til avskoging og tap av artsmangfold dersom det ikke gjøres ansvarlig.

Om du skal unngå palmeolje, tenk heller på hvor mange flere kalorier du kan forbrenne ved å raspe osten selv og hvor glad dyrene i regnskogen blir.

Helsen din bryr seg neppe mye om du spiser litt pizza med analog ost innimellom.

Palmeoljeplantasje i Malaysia. Bilde: WWF.
MyRevolution
Vi inspirerer deg til å nå ditt fysiske og mentale potensiale med våre prestasjonsfremmende næringsmidler og kompetente veiledning.

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.