Forskning

Du kan endre genene dine med trening

Når vi tenker på effekten av trening tenker vi som regel på effekten på fettmasse, kroppsammensetning, muskelmasse og helse.

Gener – oppskriften på deg

Overordnet alt dette er genene dine, som mer eller mindre er oppskriften på alt som skal foregå i kroppen din.

Д-Н-К

Genene dine består av en lang rekke med byggeklosser, en oppskrift på hvordan du skal settes sammen og rekkefølgen på disse er du født med.

Denne rekkefølgen endrer seg ikke i løpet av livet, men dette betyr ikke at ikke genuttrykket endrer seg. Hvilke deler av oppskriften og hva som bakes kan endres gjennom livet.

Gener koder for proteiner

Det er nemlig bare en liten del av genene dine som brukes som oppskrift på proteiner og dermed påvirker fysiologiske prosesser, og hvilke deler av genmaterialet som uttrykkes kan påvirkes av ytre faktorer.

Epigenetikk betyr «over genene», og er kort fortalt mekanismer som slår av og på genene som respons på miljøfaktorer og livsstil. Endringer i livsstil fører til endringer i helse og fysiologi, og dette virker i stor grad gjennom epigenetiske mekanismer som endrer genuttrykket. Dette påvirker blant annet metabolismen.

Det er gjort studier som indikerer at vi responderer forskjellig på samme stimuli, og at dette kan tilskrives forskjellig respons på genetisk nivå. Dette er et aktivt forskningsfelt, og i fremtiden vil nok kostholds og treningsintervensjoner være mer individuelt tilpasset enn det som er mulig i dag. Når vi får kartlagt hvilke gener som er sentrale og hvordan de påvirkes av ytre stimuli, samt utviklet kosteffektiv testing av disse vil dette skyte fart.

Trening påvirker genene

I studien “A Six Months Exercise Intervention Influences the Genome-wide DNA Methylation Pattern in Human Adipose Tissue” så en gruppe svenske forskere på genuttrykket i fettceller før og etter en treningsintervensjon på seks måneder.

Trening påvirker en rekke gener gjennom metylering (som er en av de epigenetiske mekanismene) i adipocytter/fettceller. Det er isolert gener som assosieres med utviklingen av en rekke sykdommer og overvekt. Trening og fysisk aktivitet blir linket med endring av metyleringsstatus, eller deaktivering og aktivering av en rekke av disse genene.

I tillegg til en lagringsplass for overskuddsenergi er også fettvev et viktig endokrint organ som produserer hormoner som påvirker kroppen. Frem til nå er det mest forskning på treningens effekt på muskelceller, og effekt på glukosemetabolisme, insulinfølsomhet, mitokondrietetthet og proteinsyntese er godt dokumentert. Effekten på fettvev er mindre dokumentert, og det skulle denne studien se nærmere på.

The aims of this study were to: 1) explore genome-wide levels of DNA methylation before and after a six months exercise intervention in adipose tissue from healthy, but previously sedentary men; 2) investigate the differences in adipose tissue DNA methylation between individuals with or without a family history of T2D; 3) relate changes in DNA methylation to adipose tissue mRNA expression and metabolic phenotypes in vitro.

Intervensjon
Trykk på bildet for å få opp en større og mer leselig versjon.

Ved oppstarten var det ingen betydelige forskjeller mellom gruppene. 15 hadde en familiehistorie med diabetes, FH+ og 16 hadde ikke, FH-.
23 svenske menn gjennomgikk en treningsintervensjon med disse resultatene:

Positiv demping av risikogener

Det ble også sett betydelige endringer i metyleringsstatus i fettvevet til mennene som gjennomgikk den 6 måneder lange treningsintervensjonen.

Metylering vil vanligvis føre til en demping av genuttrykk, redusere produksjonen av mRNA, messenger-RNA som henter informasjon fra DNA inn i ribosomene. Ribosomene leser av denne informasjonen, og setter sammmen aminosyrer i den spesifiserte sekvensen som så blir til et protein. Økt metylering kan gi redusert mRNA-produksjon fra de aktuelle genene, som igjen fører til at det dannes mindre proteiner fra gensekvensen. Det er bra dersom proteinene fører til negative endringer. Når en da så demping av uttrykket av gener assosiert med utvikling av sykdom – high five.

MRNA-interaction

Selv om endringene var relativt små, antar forskerne at det store antallet påvirkede gener kan ha en effekt. Utover disse endringene fikk mennene lavere kroppsvekt, BMI, bedre hofte/midjerate og redusert blodtrykk og puls – alt mulig positivt for å redusere risiko for diabetes 2 og hjerte/karsykdom.

Moderat trening

The weekly group training program included one session of 1 hour spinning and two sessions of 1 hour aerobics and was led by a certified instructor.

The participation level was on average 42.8±4.5 sessions, which equals to 1.8 sessions/week of this endurance exercise intervention. The study participants were requested to not change their diet and daily activity level during the intervention.

zumba

1.8 økter i uken er nok noe lavere enn det en ser hos unge, aktive personer med 1.8 økter i uken i snitt og fravær av en styrketreningskomponent.

Deltagerne skulle også fortsette å spise som før. Det kunne vært artig å sett hvordan styrketrening gjorde det mot kondisjonstrening i en slik studie, og effekten av en treningsintervensjon pluss en kostholdsintervensjon og en kostholdsintervensjon alene. 1.8 økter i uken er gjerne representativt for en tidligere inaktiv populasjon, men å se effekten av flere økter og om det var et dose/responsforhold kunne også vært artig.

Selv om treningsmengden var liten og det ikke skjedde spesielt mye med kroppsammensetningen til mennene var det endringer både på fysiologisk og genetisk nivå en kan anslå var positive for helsen.

Fysisk aktivitet har en rekke helsefordeler som ikke nødvendigvis er relatert til en vektnedgang. Fysisk aktivitet kan:

  1. Styrke bevegelsesapparatet og hindre tap av fettfri masse.
  2. Ha positiv innvirkning på sirkulasjon, hjertets arbeidskapasitet og åreveggenes elastisitet.
  3. Redusere blodtrykk, en potensiell risikofaktor for hjerte/karsykdom.
  4. Føre til bedrede blodlipider, fettstoffer i blodet.
  5. Virke positivt inn på humør og velvære.
  6. Bedret glukosemetabolisme og bedret insulinfølsomhet.
  7. Bidra til at vektoppgang reduseres og en vektnedgang vedlikeholdes gjennom å øke energiforbruk.
  8. Redusere risiko for en rekke livstilssykdommer
  9. Redusere muskel/skjelettplager

Inaktivitet og overernæring fører til en rekke metabolske problemer og overvekt, men overernæring og overvekt sammen med fysisk aktivitet kan gjøre at du har vesentlig mye bedre helse enn en inaktiv slank person. Vektnedgang er vel og bra og kan bedre metabolsk status og risikofaktorer i seg selv, men selv i fravær av vektnedgang er aktivitet positivt.

Det er lett for å tenke at vektnedgang må være sluttproduktet av mer aktivitet, men så lenge du gjør noe er det verdt det.

I fitnessverden tenker en ofte at “i form” er synonymt med lav fettprosent – slik behøver det aldeles ikke være!

Om det er på listen din av unnskyldninger at du har dårlige gener – gjør noe med dem!

its-genetics._1

Du er født med et sett med gener som du tar med deg i graven, men livsstilen din vil kunne påvirke hvordan genene kommer til uttrykk.

MyRevolution
Vi inspirerer deg til å nå ditt fysiske og mentale potensiale med våre prestasjonsfremmende næringsmidler og kompetente veiledning.

1 Comment

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.