Forskning

Proteiner bevarer muskelmasse og øker vektnedgang på diett

I kaloriunderskudd vil kroppen i større grad hente energi fra egne reserver. Dette gjelder også fettfri masse – alt som ikke er fettvev.
20100512-woman-measuring-waist-600x411

Inntak over ADI bevarer fettfri masse

Tre dietter ble brukt – 0.8 g pr kg kroppsvekt, 1.6 g pr kg kroppsvekt og 2.4 g pr kg kroppsvekt, noe som utgjør 1x , 2x og 3x anbefalt daglig inntak.

En tidagers periode der deltagerne var vektstabile ble etterfulgt av 21 dager med et underskudd på 40%.

Deltagerne gikk ned rundt 3 kg uavhengig av proteinmengde, men gruppen som kun spiste 0.8 g pr kg kroppsvekt tapte mer fettfri masse enn de som fikk 2x og 3x kroppsvekt.

Proteinsyntesen var høyest blant de som fikk 2x og 3x ADI etter måltider og lavere blant de som spiste 1x ADI eller 0.8 gpr kg kroppsvekt.

Forskerne konkluderer med noe som er godt kjent fra før, at det er fornuftig å øke proteininntaket ved energiunderskudd men så ingen økning i proteinsyntese eller bevaring av fettfri masse over 1.6 g pr kg kroppsvekt ved et underskudd på 40% i 3 uker.

Praktiske implikasjoner

Hva som hadde skjedd dersom underskuddet varte lengre i tre uker kan en bare spekulere i, eller hva som hadde skjedd om deltagerne hadde en stor andel muskelmasse og lavere fettprosent til å begynne med, men at det er lurt å holde en høyere proteinmengde enn ADI på diett består.

Igjen er mangelen på et godt treningsprogram en svakhet i denne studien i forhold til overførbarheten til en populasjon som både er i underskudd og som trener.

Referanser

1: Pasiakos SM, Cao JJ, Margolis LM, Sauter ER, Whigham LD, McClung JP, Rood JC, Carbone JW, Combs GF Jr, Young AJ. Effects of high-protein diets on fat-free mass and muscle protein synthesis following weight loss: a randomized controlled trial. FASEB J. 2013 Jun 5.

MyRevolution
Vi inspirerer deg til å nå ditt fysiske og mentale potensiale med våre prestasjonsfremmende næringsmidler og kompetente veiledning.