Forskning

Bacon og behandlet kjøtt er ikke mat?

Igjen går den tabloide og den alternative delen av internett full retard og viser totalt mangel på kildekritikk.

Denne gangen gjelder det at WCRF , World Cancer Research Fund skal ha gjennomgått 7000 kliniske studier som går på koblinger mellom kreft og kosthold. [1]

Videre skriver Dreamhealer (…) med Institute for Natural Healing (…) som kilde at forbrukere ikke burde kjøpe eller spise behandlede kjøttprodukter resten av livet.

istock_000014974590medium-dcf07932f61128fb720e92c381243c74e15ea5e7-s6-c10

Ligg unna baconet mitt

Voldsomt. Tar pølsen og baconet livet av deg?

Jeg tok en sjekk på WCRF for å se om denne nylig gjennomførte gjennomgangen av 7000 kliniske studier (…) var tilgjengelig der siden den beleilig var utelatt fra de fargerike nettsidene.

Etter to klikk finner jeg en pressemelding der det står at ja, det er gjort en gjennomgang men at WCRF ikke har noe med sakene som sirkulerer på sosiale medier å gjøre.[2] Ingen overraskelser der, altså.

WCRF anbefaler å begrense inntaket av bearbeidet rødt kjøtt, det er sant. Det er funnet en overbevisende sammenheng mellom kreft i tykktarm og inntak av bearbeidede kjøttprodukter.

Bak dette ligger det noe mer alvorlig – forskning blir fremstilt galt, vridd for å tjene synet til sterke interesser i alternativbransjen og fremstilt på en tabloid måte som gjør at folks skepsis til den kan øke.

Gjennomgangen ble gjort i 2007 og bekreftet i 2011 – neppe nyheter selv om det tydeligvis tar alternative nettsteder litt tid å gå full retard.

Denne sammenhengen inneholder også flere konfunderende faktorer – som hvem som spiser det bearbeidede kjøttet og hvorfor.

Pølsevev

Videre estimeres det at antallet tilfeller tykktarmskreft kunne blitt redusert med 4.000 om en holdt inntaket under 70 g bearbeidet kjøtt om dagen.

Da kan en spise et par baconstriper.

Sakene som sirkulerer er skremselspropaganda og grunnleggende uvitenskapelige. De er skrevet av idioter som ikke har et snev av innsikt i forskningen de prøver å dekke, og som tjener penger på å skremme deg. Det er evidens for å si at bearbeidet rødt kjøtt med fordel kan begrenses – ikke at det for enhver pris må unngås helt.

Ikke la deg lure. Å gå rundt og være redd for bacon er ikke bra for helsen. Ja, inntaket av bearbeidede kjøttprodukter kan begrenses, men at du skal måtte unngå dem resten av livet eller få kreft?

Konklusjon

Nei.

MyRevolution
Vi inspirerer deg til å nå ditt fysiske og mentale potensiale med våre prestasjonsfremmende næringsmidler og kompetente veiledning.

1 Comment

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.