Kosttilskudd

Omega 3 – Fungerer likevel?

Ihvertfall om vi skal tro de siste dagers medieoppslag i etterkant av at meta-analysen ‘Association Between Omega-3 Fatty Acid Supplementation and Risk of Major Cardiovascular Disease EventsA Systematic Review and Meta-analysis’ ble publisert i Journal of the American Medical Association, eller JAMA.

Hva sier de?

Dagbladet Omega-3 hjelper ikke hjertet likevel

Tidenes største analyse av omega-3-forskning slår beina vekk under påstanden om at fiskeolje forebygger hjerte- og karsykdom.

Nrk Omega-3 hjelper ikke hjertet

Tidenes største analyse av omega-3-forskning slår beina vekk under påstanden om at fiskeolje forebygger hjerte- og karsykdom.

VG Omega-3 uten virkning

Skal du slippe unna hjertesykdommer og slag er ikke Omega-3 løsningen, skal man tro ny gresk forskning. Ekspertene er langt ifra enige.

Media vs forskning

Journalister skal pumpe ut saker vi gidder å bry oss om så raskt og ofte som mulig. Forskere skal studere fenomener så nøye som mulig og prøve å få etterprøvbare resultater og bruker gjerne årtier på alle stadiene av en studie.

Her er det en åpenbar interessekonflikt – journalisten vil presentere ting som viktigere enn de er, og en forsker er avhengig av å presentere ting riktig (bør) samtidig som h*n er avhengig av å få gjennomslag og eksponering.

Hva sier så studien? Det må da være fordømmende greier siden tre av de største medieaktørene er så samstemt og uoriginal i sine overskrifter og fremstillinger?

Etter en gjennomgang  på vel 20 studier og 668 680 deltagere er dommen klar –

Conclusion Overall, omega-3 PUFA supplementation was not associated with a lower risk of all-cause mortality, cardiac death, sudden death, myocardial infarction, or stroke based on relative and absolute measures of association.’ [1]

Står det at omega-3 ikke hjelper på noen helseparametre? Nei. Står det at omega-3 ikke hjelper på hjerte/karfunksjon? Nei.  Står det at Omega-3 ikke har virkning? Nei.

Omega-3 har flere enn to ben å stå på, og forskningen bak er av et enormt spenn og stor dybde. Heldigvis skal det mer enn et par overskrifter til for å få deg til å kaste alt du vet ut vinduet.

Omega-3 fettsyrer er essensielle, det vil si at om vi ikke får dem gjennom kosten får vi problemer. De er essensielle i utviklingen av hjernen, nervesystemet og kognitive ferdigheter som barn.

Å kalle et essensielt næringsstoff for uvirksomt vitner om at vinklingen en velger har som

hensikt å skape interesse, ikke informere. Således klarer VG det, men på bekostning av å feilinformere, forvirre og egen integritet. Akseptabelt for dem gjerne, men det er uholdbart.

Hva sier studien?

Det står, med min omskriving, at omega-3-tilskudd gitt som forebyggende (profylaktisk) behandling for mennesker som er i faresonen for å utvikle hjerte/karsykdom eller er på god vei dit ikke forhindrer at de får hjerneslag, hjerteinfarkt, myokarditt (betennelse i hjertet) eller plutselig død. En kan altså ikke bare ta omega-3 ( 1,51 g i snitt pr dag, nokså lite) og forvente at en er beskyttet mot hjerte/karsykdom tilstrekkelig til å ikke gjøre noe annet enn å ta et par piller.

For å finne ut hvor mye av et gitt legemiddel eller tilskudd som gir effekt må en ha randomiserte dobbelblindete placebokontrollerte studier der en har kontroll på mengdene som gis, tas og hvilken effekt de har på fysiologien. Da vil en også kunne se når en begynner å se for mange bivirkninger i forhold til ønsket effekt, og hvor mye en må ta for å få den ønskede effekten.

La oss si vi skal se på hvor effektivt det er å gå for å bruke ekstra energi. 1 skritt, funker det? Neppe. 2 ? Nei. 10.000? Begynner å nærme oss noe. 100.000? Litt upraktisk.

Å si at et gitt stoff ikke fungerer uten å spesifisere mengde eller kontekst er som å si at ‘du kan ikke gå fra A til B’ fordi ett steg ikke er nok.

1,51 g omega-3 for en mann på 100 kg og en kvinne på 60 er like doser, men ikke i forhold til størrelsen på kroppen og således får kvinnen en høyere dose pr kg kroppsvekt enn mannen.

Omega-3 virker udiskutabelt anti-inflammatorisk, reduserer arteriell avstiving og kan bedre blodlipider og vevsgjennomstrømning samtidig som det øker insulinfølsomheten. Vil det være tilstrekkelig til å redde en skakk-kjørt kropp og hjerte/karsystem? Nei. Vil det kunne hjelpe i et livsløp? Absolutt.

En bør likevel ikke lene seg for tungt på en enkelt intervensjon i et komplekst årsaksforhold.

Det enkle er ofte det beste

De grunnleggende tingene er fremdeles der:

 1. Hensiktsmessig kosthold tilpasset deg og din situasjon
 2. Hensiktsmessig fysisk aktivitet
 3. Adekvat hvile og lite kronisk stress

Dett er ting som ikke koster annet enn tid og som i beste fall gir deg tid og livskvalitet tilbake.

Fish
Fet fisk er en god kilde til omega-3, og helst bør den være vill.

Effektiv dose

Dersom jeg tar for lite av et legemiddel får jeg liten eller ingen effekt, dersom jeg tar for mye får jeg gjerne bivirkninger, men dersom jeg tar akkurat passe kan jeg få maks effekt på det jeg vil og minimalt med bivirkninger.

Dette er en oversiktsstudie, en meta-analyse, og således finner den kun om en på generelt grunnlag kan anbefale noe til alle som generell forebyggende behandling. Det ble funnet at det kunne en ikke, ihvertfall ikke med de dosene som ble brukt.

Hvilken type tilskudd som ble brukt er også viktig, da kvaliteten og raffineringmetoden forandrer egenskapene til de skjøre omega-3 fettsyrene. Dersom en i verste fall gir harsk olje kan den forverre det en prøver å forbedre, og dersom den er i en form med dårligere opptak sammenligner en ikke lengre samme doser fra studie til studie.

Praktiske implikasjoner

Hva var snitt-dosen sammenlignet med hva du og jeg tar? Helsedirektoratet anbefaler minimum 0,5 energiprosent omega-3 pr dag. 5 ml tran inneholder 1,2 g omega-3, så snittmengden i studien representerer 5 ml tran + litt fra kosten.

Andre studier har vist positiv sammenheng mellom reduksjon av blodtrykk og omega-3, og effekten tiltar med økt dose. Effekten økte også for de som trengte den mest – de som hadde høyt blodtrykk.

Likevel velger avisene å ta den vinklingen de ofte gjør – istedenfor å informere og vise et nyansert bilde, noe som skal være en av grunnene til at vi subsidierer aviser i Norge velger de å fordumme resultatene, sensasjonalisere dem og skape usikkerhet og utrygghet hos de som leser artiklene.

Det kommer en mer grundig innføring i hva omega-3 kan hjelpe mot og for og hvorfor det finnes tilstrekkelig evidens for å anbefale tilskudd om inntaket fra maten ikke er tilstrekkelig.

Inntil da, ta alt du leser i aviser, nettaviser og hører i media med en teskje sel, lakse, torskelever eller fiskeolje.

Etter en meta-analyse utført av A. Bøe et al, publisert i Journal of Bullshitology viser en gjennomgang av siste års medievinkling på trening og kosthold at det ikke finnes evidens for at informasjonen i disse kildene er tilstrekkelig kvalitetssikret til å være annet enn særdeles skeptisk til dem.

Søk alltid nyansene selv om de store, mørke strekene er tydeligere, men aldri glem hele bildet.

Vi minner om at vi har Omega 3 tilskudd og andre fortsatt effektive kosttilskudd som proteinpulver og kreatin i vår nettbutikk. Du finner våre Omega 3 tilsudd her.

Videre lesning for spesielt interesserte på tilstander omega-3 har vært studert i forhold til:

Referanser:

 1. Rizos EC, Ntzani EE, Bika E, Kostapanos MS, Elisaf MS. Association between omega-3 fatty acid supplementation and risk of major cardiovascular disease events: a systematic review and meta-analysis. JAMA. 2012 Sep 12;308(10):1024-33. Review.
 2. Takk til Jan-Øyvind Lorgen for link til sak om journalistsubsidiene.
 3. Aben A, Danckaerts M. Omega-3 and omega-6 fatty acids in the treatment of children and adolescents with ADHD. Tijdschr Psychiatr. 2010; 52(2):89-97.
 4. Angerer P, von Schacky C. n-3 polyunsaturated fatty acids and the cardiovascular system. Curr Opin Lipidol. 2000;11(1):57-63.
 5. Aronson WJ, Glaspy JA, Reddy ST, Reese D, Heber D, Bagga D. Modulation of omega-3/omega-6 polyunsaturated ratios with dietary fish oils in men with prostate cancer. Urology. 2001;58(2):283-288.
 6. Bahadori B, Uitz E, Thonhofer R, et al. omega-3 Fatty acids infusions as adjuvant therapy in rheumatoid arthritis. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2010; 34(2):151-5.
 7. Balk EM, Lichtenstein AH, Chung M et al. Effects of omega-3 fatty acids on serum markers of cardiovascular disease risk: A systematic review. Atherosclerosis. 2006 Nov;189(1):19-30.
 8. Bays HE. Safety considerations with omega-3 Fatty Acid therapy. Am J Cardiol. 2007;99(6A):S35-43.
 9. Belluzzi A, Boschi S, Brignola C, Munarini A, Cariani C, Miglio F. Polyunsaturated fatty acids and inflammatory bowel disease. Am J Clin Nutr. 2000;71(suppl):339S-342S.
 10. Berbert AA, Kondo CR, Almendra CL et al. Supplementation of fish oil and olive oil in patients with rheumatoid arthritis. Nutrition. 2005;21:131-6.
 11. Berson EL, Rosner B, Sandberg MA, et al. Clinical trial of docosahexaenoic acid in patients with retinitis pigmentosa receiving vitamin A treatment. Arch Ophthalmol. 2004;122(9):1297-1305.
 12. Boelsma E, Hendriks HF. Roza L. Nutritional skin care: health effects of micronutrients and fatty acids. Am J Clin Nutr. 2001;73(5):853-864.
 13. Boskou, D. Olive oil. World Rev Nutr Diet. 2000;87:56-77.
 14. Bradbury J, Myers SP, Oliver C et al. An adaptogenic role for omega-3 fatty acids in stress; a randomised placebo controlled double blind intervention study (pilot)ISRCTN22569553. Nutr J. 2004 Nov 28;3:20.
 15. Buckley MS, Goff AD, Knapp WE, et al. Fish oil interaction with warfarin. Ann Pharmacother. 2004;38:50-2.
 16. Burgess J, Stevens L, Zhang W, Peck L. Long-chain polyunsaturated fatty acids in children with attention-deficit hyperactivity disorder. Am J Clin Nutr. 2000; 71(suppl):327S-330S.
 17. Burr ML, Dunstan FD, George CH et al. Is fish oil good or bad for heart disease? Two trials with apparently conflicting results. J Membr Biol. 2006;206:155-63.
 18. Calo L, Bianconi L, Colivicchi F et al. N-3 Fatty acids for the prevention of atrial fibrillation after coronary artery bypass surgery: a randomized, controlled trial. J Am Coll Cardiol. 2005;45:1723-8.
 19. Caron MF, White CM. Evaluation of the antihyperlipidemic properties of dietary supplements. Pharmacotherapy. 2001;21(4):481-487.
 20. Chan EJ, Cho L. What can we expect from omega-3 fatty acids? Cleve Clin J Med. 2009 Apr;76(4):245-51. Review.
 21. Chattipakorn N, Settakorn J, Petsophonsakul P, et al. Cardiac mortality is associated with low levels of omega-3 and omega-6 fatty acids in the heart of cadavers with a history of coronary heart disease.Nutr Res. 2009; 29(10);696-704.
 22. Cho E, Hung S, Willet WC, Spiegelman D, Rimm EB, Seddon JM, et al. Prospective study of dietary fat and the risk of age-related macular degeneration. Am J Clin Nutr. 2001;73(2):209-218.
 23. Christensen JH, Skou HA, Fog L, Hansen V, Vesterlund T, Dyerberg J, Toft E, Schmidt EB. Marine n-3 fatty acids, wine intake, and heart rate variability in patients referred for coronary angiography. Circulation. 2001;103:623-625.
 24. Cole GM. Omega-3 fatty acids and dementia. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2009; 81(2-3):213-21.
 25. Complementary and Alternative Medicine for the Treatment of Depressive Disorders in Women. Psychiatric Clinics of North America. 2010;33(2).
 26. Daniel CR, McCullough ML, Patel RC, Jacobs EJ, Flanders WD, Thun MJ, Calle EE. Dietary intake of omega-6 and omega-3 fatty acids and risk of colorectal cancer in a prospective cohort of U.S. men and women. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2009 Feb;18(2):516-25.
 27. Dewailly E, Blanchet C, Lemieux S, et al. n-3 fatty acids and cardiovascular disease risk factors among the Inuit of Nunavik. Am J Clin Nutr. 2001;74(4):464-473.
 28. Dichi I, Frenhane P, Dichi JB, Correa CR, Angeleli AY, Bicudo MH, et al. Comparison of omega-3 fatty acids and sulfasalazine in ulcerative colitis. Nutrition. 2000;16:87-90.
 29. Dopheide JA, Pliszka SR. Attention-deficit-hyperactivity disorder: an update. Pharmacotherapy. 2009 Jun;29(6):656-79. (Epub ahead of print)
 30. Fatty fish consumption and ischemic heart disease mortality in older adults: The cardiovascular heart study. Presented at the American Heart Association’s 41st annual conference on cardiovascular disease epidemiology and prevention. AHA. 2001.
 31. Fenton WS, Dicerson F, Boronow J, et al. A placebo controlled trial of omega-3 fatty acid (ethyl eicosapentaenoic acid) supplementation for residual symptoms and cognitive impairment in schizophrenia. Am J Psychiatry. 2001;158(12):2071-2074.
 32. Firestein. Kelley’s Textbook of Rheumatology. 8th ed. St. Louis, MO: W. B. Saunders Company; 2008.
 33. Fotuhi M, Mohassel P, Yaffe K. Fish consumption, long-chain omega-3 fatty acids and risk of cognitive decline or Alzheimer disease: a complex association. Nat Clin Pract Neurol. 2009 Mar;5(3):140-52. Review.
 34. Frangou S, Lewis M, McCrone P et al. Efficacy of ethyl-eicosapentaenoic acid in bipolar depression: randomised double-blind placebo-controlled study. Br J Psychiatry. 2006;188:46-50
 35. Freeman VL, Meydani M, Yong S, Pyle J, Flanigan RC, Waters WB, Wojcik EM. Prostatic levels of fatty acids and the histopathology of localized prostate cancer. J Urol. 2000;164(6):2168-2172.
 36. Freund-Levi YF, Eriksdotter-Jonhagen M, Cederholm T, et al. Omega-3 fatty acid treatment in 174 patients with mild to moderate Alzheimer disease: OmegAD Study. Arch Neurol. 2006;63:1402-8.
 37. Freund-Levi Y, Hjorth E, Lindberg C, Cederholm T, Faxen-Irving G, Vedin I, Palmblad J, Wahlund LO, Schultzberg M, Basun H, Eriksdotter Jönhagen M. Effects of omega-3 fatty acids on inflammatory markers in cerebrospinal fluid and plasma in Alzheimer’s disease: the OmegAD study. Dement Geriatr Cogn Disord. 2009;27(5):481-90.
 38. Galli C, Risé P. Fish consumption, omega 3 fatty acids and cardiovascular disease. The science and the clinical trials. Nutr Health. 2009;20(1):11-20. Review.
 39. Geelen A, Brouwer IA, Schouten EG et al. Effects of n-3 fatty acids from fish on premature ventricular complexes and heart rate in humans. Am J Clin Nutr. 2005;81:416-20.
 40. Geerling BJ, Badart-Smook A, van Deursen C, et al. Nutritional supplementation with N-3 fatty acids and antioxidants in patients iwth Crohn’s disease in remission: effects on antioxidant status and fatty acid profile. Inflamm Bowel Dis. 2000;6(2):77-84.
 41. Goldberg RJ, Katz J. A meta-analysis of the analgesic effects of omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation for inflammatory joint pain. Pain. 2007 Feb 28; [Epub ahead of print].
 42. Hagen KB, Byfuglien MG, Falzon L, Olsen SU, Smedslund G. Dietary interventions for rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Jan 21;(1):CD006400. Review.
 43. Hall MN, Campos H, Li H, Sesso HD, Stampfer MJ, Willett WC, Ma J. Blood levels of long-chain polyunsaturated fatty acids, aspirin, and the risk of colorectal cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2007;16(2):314-21.
 44. Hartweg J, Farmer AJ, Holman RR, Neil A. Potential impact of omega-3 treatment on cardiovascular disease in type 2 diabetes. Curr Opin Lipidol. 2009 Feb;20(1):30-8.
 45. Hooper L, Thompson R, Harrison R et al. Omega 3 fatty acids for prevention and treatment of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev. 2004;CD003177.
 46. Iso H, Rexrode KM, Stampfer MJ, Manson JE, Colditz GA, Speizer FE et al. Intake of fish and omega-3 fatty acids and risk of stroke in women. JAMA. 2001;285(3):304-312.
 47. Itomura M, Hamazaki K, Sawazaki S et al. The effect of fish oil on physical aggression in schoolchildren – a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Nutr Biochem. 2005;16:163-71.Jeschke MG, Herndon DN, Ebener C, Barrow RE, Jauch KW. Nutritional intervention high in vitamins, protein, amino acids, and omega-3 fatty acids improves protein metabolism during the hypermetabolic state after thermal injury. Arch Surg. 2001;136:1301-1306.
 48. Joy CB, Mumby-Croft R, Joy LA. Polyunsaturated fatty acid supplementation for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Jul 19;3:CD001257. Review.
 49. Kelley DS, Siegel D, Fedor DM, Adkins Y, Mackey BE. DHA supplementation decreases serum C-reactive protein and other markers of inflammation in hypertriglyceridemic men. J Nutr. 2009 Mar;139(3):495-501.
 50. Krauss RM, Eckel RH, Howard B, et al. AHA Scientific Statement: AHA Dietary guidelines Revision 2000: A statement for healthcare professionals from the nutrition committee of the American Heart Association. Circulation. 2000;102(18):2284-2299.
 51. Kremer JM. N-3 fatty acid supplements in rheumatoid arthritis. Am J Clin Nutr. 2000;(suppl 1):349S-351S.
 52. Kris-Etherton P, Eckel RH, Howard BV, St. Jeor S, Bazzare TL. AHA Science Advisory: Lyon Diet Heart Study. Benefits of a Mediterranean-style, National Cholesterol Education Program/American Heart Association Step I Dietary Pattern on Cardiovascular Disease. Circulation. 2001;103:1823.
 53. Lee JH, O’Keefe JH, Lavie CJ; Harris WS. Omega-3 fatty acids: cardiovascular benefits, sources and sustainability. Nat Rev Cardiol. 2009; 6(12):753-8.
 54. Mattar M, Obeid O. Fish oil and the management of hypertriglyceridemia. Nutr Health. 2009;20(1):41-9. Review.
 55. Mitchell EA, Aman MG, Turbott SH, Manku M. Clinical characteristics and serum essential fatty acid levels in hyperactive children. Clin Pediatr (Phila). 1987;26:406-411.
 56. Montori V, Farmer A, Wollan PC, Dinneen SF. Fish oil supplementation in type 2 diabetes: a quantitative systematic review. Diabetes Care. 2000;23:1407-1415.
 57. Mori TA. Omega-3 fatty acids and blood pressure. Cell Mol Biol (Nosiy-le-grand). 2010; 56(1):83-92.
 58. Mozaffarian D, Geelen A, Brouwer IA et al. Effect of Fish Oil on Heart Rate in Humans. A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Circulation. 2005;112(13):1945-52.
 59. Nagakura T, Matsuda S, Shichijyo K, Sugimoto H, Hata K. Dietary supplementation with fish oil rich in omega-3 polyunsaturated fatty acids in children with bronchial asthma. Eur Resp J. 2000;16(5):861-865.
 60. Newcomer LM, King IB, Wicklund KG, Stanford JL. The association of fatty acids with prostate cancer risk. Prostate. 2001;47(4):262-268.
 61. Okamoto M, Misunobu F, Ashida K, et al. Effects of dietary supplementation with n-3 fatty acids compared with n-6 fatty acids on bronchial asthma. Int Med. 2000;39(2):107-111.
 62. Olsen SF, Secher NJ. Low consumption of seafood in early pregnancy as a risk factor for preterm delivery: prospective cohort study. BMJ. 2002;324(7335): 447-451.
 63. Rakel D. Integrative Medicine. 2nd ed. Philadelphia, PA: Saunders, An Imprint of Elsevier; 2007.
 64. Riediger ND, Othman RA, Suh M, Moghadasian MH. A systemic review of the roles of n-3 fatty acids in health and disease. J Am Diet Assoc. 2009 Apr;109(4):668-79. Review.
 65. Richardson AJ, Puri BK. The potential role of fatty acids in attention-deficit/hyperactivity disorder. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2000;63(1/2):79-87.
 66. Rocha Araujo DM, Vilarim MM, Nardi AE. What is the effectiveness of the use of polyunsaturated fatty acid omega-3 in the treatment of depression? Expert Rev Neurother. 2010; 10(7):1117-29.
 67. Romano C, Cucchiara S, Barabino A et al. Usefulness of omega-3 fatty acid supplementation in addition to mesalazine in maintaining remission in pediatric Crohn’s disease: A double-blind, randomized, placebo-controlled study. World J Gastroenterol. 2006;11:7118-21.
 68. Sarris J, Schoendorfer N, Kavanagh DJ. Major depressive disorder and nutritional medicine: a review of monotherapies and adjuvant treatments. Nutr Rev. 2009 Mar;67(3):125-31. Review.
 69. Seddon JM, Rosner B, Sperduto RD, Yannuzzi L, Haller JA, Blair NP, Willett W. Dietary fat and risk for advanced age-related macular degeneration. Arch Opthalmol. 2001;119(8):1191-1199.
 70. Silvers KM, Woolley CC, Hamilton FC et al. Randomised double-blind placebo-controlled trial of fish oil in the treatment of depression. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2005;72:211-8.
 71. Smith W, Mitchell P, Leeder SR. Dietary fat and fish intake and age-related maculopathy. Arch Opthamol. 2000;118(3):401-404.
 72. Stark KD, Park EJ, Maines VA, et al. Effect of fish-oil concentrate on serum lipids in postmenopausal women receiving and not receiving hormone replacement therapy in a placebo-controlled, double blind trial. Am J Clin Nutr. 2000;72:389-394.
 73. Sundstrom B, Stalnacke K, Hagfors L et al. Supplementation of omega-3 fatty acids in patients with ankylosing spondylitis. Scand J Rheumatol. 2006;35:359-62.
 74. Terry P, Lichtenstein P, Feychting M, Ahlbom A, Wolk A. Fatty fish consumption and risk of prostate cancer. Lancet. 2001;357(9270):1764-1766.
 75. Weinstock-Guttman B, Baier M, Park Y et al. Low fat dietary intervention with omega-3 fatty acid supplementation in multiple sclerosis patients. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2005;73:397-404.
 76. Yashodhara BM. Omega-3 fatty acids: a comprehensive review of their role in health and disease. Postgrad Med J. 2009; 85(1000):84-90.
 77. Yuen AW, Sander JW, Fluegel D et al. Omega-3 fatty acid supplementation in patients with chronic epilepsy: A randomized trial. Epilepsy Behav. 2005;7(2):253-8.

Takk til http://www.umm.edu for referanselisten.

 

 

 

Asle Bøe
Asle Bøe har lang erfaring fra trening av mennesker med forskjellige mål. Han har en bachelorgrad i sykepleie fra Høgskolen i Bergen, og brenner for å gjøre god informasjon om trening og kosthold så tilgjengelig som mulig for så mange som mulig.

10 kommentarer

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.