Kosthold

Ingen økning av overvektige barn

Spesielt bekymringsverdig i den såkalte overvektsepidemien har det vært at barn også har hatt en stor økning i vekt.

Fedme i barne- og ungdomsårene kan predisponere for en rekke helseproblemer i voksen alder og redusert livskvalitet.

Les Hva ville Batman spist

Færre barn blir overvektige

Resultatene fra barnevekststudien er derfor gledelige – utviklingen synes å ha stoppet opp . [1]

I 2008 var andelen overvektige 3. klassinger av begge kjønn 15%, noe som økte til 18% i 2010 og gikk tilbake til rett under 16% i 2012.

476afc6e2bYngre barn får voksenproblemer

Skrekkeksempler som den første toåringen i historien som ble fedmeoperert i Saudi-Arabia, et land der 35% av befolkningen er ett av de mest ekstreme tilfellene i moderne historie om overvekt. [2]

Les: PC bedre enn TV for helsen

Tidligere var den yngste personen som hadde fått dette inngrepet også fra Saudi-Arabia – en femåring.

Det er anslått av flere dør idag av problemer relatert til overernæring og inaktivitet enn underernæring, men det er gledelig å se at utviklingen av overvekt blant barn i Norge synes å ha flatet ut litt selv om den kan sies å være for høy. [3]

Overvekt hos barn er barnets problem, men ikke barnets ansvar.  Det sosiale støtteapparatet rundt barnet og foreldre er viktige for å hindre overvekt og å legge til rette for god helseatferd barnet tar med seg inn i ungdoms- og voksenlivet. En fedmeoperasjon er et inngrep barnet må leve med resten av livet, og selv om helsefaren ved å være sykelig overvektig kan være større enn ved å ta en fedmeoperasjon er det ikke risikofritt eller fritt for konsekvenser.

Stigmaet ved å være et overvektig barn er betydelig.[4] Blant annet har en studie vist at barn rangerer overvektige barn helt nederst på listen over barn de vil være venner med. De anses som mer funksjonshemmet enn barn i rullestol, døve og blinde.

webbabyfeature

 

obesebaby2

 

Sammensatt problem

La oss håpe saken om toåringen får noen foreldre til å være litt mer aktive sammen med barna sine og å kjøpe og lage litt bedre mat.

Overvekt hos barn er utelukkende foreldres ansvar, men det offentlige må også legge til rette for at de foreldrene som av sosioøkonomiske eller psykiske årsaker ikke evner å ta ansvar for barna sine kan få hjelp til å gjøre det.

Omsorgssvikt av barn er ofte et resultat av foreldre som heller ikke har det bra, og vi løser ingenting ved å fordømme de som allerede er langt nede.

MyRevolution
Vi inspirerer deg til å nå ditt fysiske og mentale potensiale med våre prestasjonsfremmende næringsmidler og kompetente veiledning.

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.