Kosthold

Kaffe gir neppe økt dødsrisiko ved konsum >4 kopper om dagen

Dumhet når nye høyder i mediene – denne gangen er det er forsøk på å få deg til å sette kaffen i halsen.

Kaffe assosieres med høyere dødsrisiko hos unge

I en nylig publisert prospektiv observasjonell kohortstudie  gjort mellom 3. februar 1971 og 30. desember 2002 ble 44,963 menn og kvinner mellom 20 og 87 år fulgt. [1]

Coffeebeans-1800x2880

Ved oppstart ble de spurt hvor mye kaffe de drakk i uken – mellom 0 og 28 kopper. En rekke ekslusjonskriterier ble påført gruppen slik at en fikk luket vekk kreft og hjerte/karsykdom blant annet.

Deltagerne ble fulgt og dødsfall registrert.

Kaffe

Jo mer kaffe mennene drakk, jo mer inaktive var de, de drakk mer alkohol og røykte mer.

Kaffe 2

For kvinnene var ikke sammenhengen like sterk for alkohol, men vesentlig for røyking.

Death

Under 4 kopper for de under 55?

Personene som drakk mest kaffe hadde høyere dødsrisiko iløpet av perioden gruppen ble fulgt, og spesielt gjaldt dette mennesker under 55 år kan vi lese i diverse medier.

Nå er grensen funnet – mer enn 4 kopper kaffe gir død. Det bunner i at forskjellen var statistisk signifikant for de under 55 år, men ikke for de over. Dersom du ikke dør før du er 55 år av heftig kaffedrikking virker det som du er trygg.

Den magiske grensen er ikke fire kopper kaffe – det er å overleve til du er 55 år.

Det er virkelig ikke så enkelt. For det første, dette er en observasjonell kohortstudie som ikke kan avdekke årsakssammenheng. Den kan kun finne en assosiasjon mellom to eller flere variabler uten å kunne si at x forårsaker y. Det er vesentlige forskjeller i livsstil mellom menneskene i de forskjellige gruppene, noe som blir en stor konfunderende faktor. Kaffeinntaket er basert på selvrapportering og ekstrapolert over 30 år – det virker noe optimistisk å tro kaffevanene til folk er så stabile over årtier.

Hvorfor en gjør noe og hva det indikerer for resten av livsstilen er ofte svært viktig – her henger et høyt kaffeinntak sammen med andre variabler som er kjente risikofaktorer. Forskerne skriver tilskriver effekten et mulig genetisk komponent, og muligens koffeinets effekt på stresshormoner.

Til slutt kommer de med en tentativ anbefaling om at unge ikke skal drikke mer enn 28 kopper kaffe i uken eller mer enn 4 om dagen – men at det trengs mer forskning for å avdekke mulige mekanismer. Akkurat som studiene som assosierer kaffedrikking med bedre mental og fysisk helse samt reduksjon av risikofaktorer for livsstilsykdommer er ikke denne studien egnet til å avdekke mekanismene bak, eller om det i det hele tatt er kaffen som gir effekt.

Jeg vil tro det er mer stressende å lese tabloide overskrifter i mediene enn å ta mer enn fire kopper kaffe om dagen – jeg er ikke bekymret.

Jeg vil ta det et steg videre – dersom du skal drikke >4 kopper kaffe om dagen, ikke overdriv røykingen og alkoholinntaket.

Asle Bøe
Asle Bøe har lang erfaring fra trening av mennesker med forskjellige mål. Han har en bachelorgrad i sykepleie fra Høgskolen i Bergen, og brenner for å gjøre god informasjon om trening og kosthold så tilgjengelig som mulig for så mange som mulig.

1 Comment

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.