Artikler

Kampen Mot Tilværelsen Del 2: Behovsforvirring

I første avsnitt snakket vi om noen reguleringsmekanismer som kan sette en effektiv stopper for de forandringene du prøver å gjøre med tanke på trening, kosthold og i livet ellers.

Kroppen streber etter likevekt, og har nokså lang erfaring med å finne den. Hierarkiet styres etter et sett med behov vi har for å opprettholde organismens integritet,  gjengitt fritt etter Maslow her.

I første rekke kommer de livsnødvendige behovene, og de er:

Fysiologiske behov

 • Oksygen, mat, vann
 • Fjerne avfallsprodukter
 • Hvile, sex

Dette er de mest grunnleggende, primale behovene som må dekkes av så godt som alle pattedyr for at organismen skal bestå.

I motsetning til andre organismer må vi holde en høyere temperatur enn omgivelsene, og det gir oss en rekke utfordringer. Vi kan heller ikke danne vår egen energi, så den må vi ha i oss. Energiproduksjonen har avfallsprodukter og transport er avhengig av væske.

Null mat eller vann? Kroppen tærer på energireserver men får du ikke væske dør du etter noen dager.

I mellomtiden vil det være mat og vann som er førsteprioritet. Sult og tørst driver kroppen.

Får du ikke fjernet avfallsprodukter fra metabolismen blir det veldig ubehagelig og det blir vanskelig å tenke på noe annet. Uten hvile fungerer man ikke særlig bra, og pågår det lenge nok vil du ganske enkelt falle i søvn der du er

Behovet er såpass prioritert at det overstyrer viljen.Jo mer aktiv og utviklet hjernen er hos pattedyr dess mer søvn trenger de, og mennesker trenger relativt mye søvn.Sex. Ett av målene til organismen er å reprodusere seg og føre livet videre. Det er en sterk drift til reproduksjon i alt levende.

De fysiologiske behovene får førsteprioritet, uten at fysiologien fungerer er det lite annet som gir mening.Har du merket at sexlysten går ned når du trener hardt og spiser lite? Nå vet du hvorfor.

Sikkerhet

 • Kroppslig integritet
 • Inntekt/arbeid/eiendom
 • Helse

Når en er mett, har gått på do, sovet godt, puster og har fått seg noen begynner en å tenke. Planlegge. Hva er på menyen til neste måltid? Imorgen? Hvordan påvirker måten jeg spiser, hviler og drikker på kroppen min på sikt?

De grunnleggende behovene er i orden, så da vil en sikre seg mot at en også kan dekke dem i fremtiden og at utviklingen er bærekraftig.

Sosiale Behov

Mennesker er fra vi er født nokså hjelpeløse skapninger, og vi er helt avhengig av andre for å overleve lengre enn de fleste andre dyr. Vi må lære kompleks atferd og ferdigheter for å sameksistere med artsfrendene våre på toppen av næringskjeden. Dermed er det viktig at vi har andre mennesker rundt oss – vi er ganske enkelt avhengige av det. De som har vært ensomme ulver har ikke klart seg så godt som de som klumpet seg sammen i hulen og spilte ludo og sang ved leirbålet.

 • Vennskap
 • Familie
 • Seksuell intimitet

Vennskap er uvurderlig, likeså familie. Hva som kommer først av venner og familie varierer for folk og hvilken fase i livet en er, men å ha mennesker rundt seg en bryr seg om og setter pris på er en av de viktigste faktorene for å ha det bra rent subjektivt. Samhold, tilhørighet og gjensidig avhengighet. For å kunne sette pris på disse tingene må likevel behovene under i hierarkiet være dekket – det hjelper fint lite med verdens beste mamma og pappa og vennegjeng om du ikke spiser, drikker eller sover og er forstoppet.

Belønning

Etterhvert som kroppen er fornøyd og du har mennesker rundt deg begynner tankene å komme: Er jeg god nok? Får jeg ting til? Hva synes jeg egentlig om disse menneskene? Hva synes de om meg? Hvor er min plass i gjengen/arbeidsplassen/familien?

 • Selvtillit/respekt
 • Respekt av/fra andre
 • Måloppnåelse

Vi er i bunn og grunn sammen med andre mennesker fordi det har en iboende verdi for oss som art – men den iboende verdien fra menneske til menneske og hav en får ut av relasjonen varierer. Hva som verdsettes av hvem varierer også I samspill med omgivelsene og andre finner vi hvem vi er og lærer å finne hvem andre er også.

 

Selvrealisering

“What a man can be, he must be.”

Abraham Maslow

Når man mestrer tilværelsen vil det kunne være attraktivt å mestre et spesifikt aspekt ved den. Dette er et behov som oppstår når en ikke har mangler på de andre nivåene, men det er også et behov som kan komme av at en har det og overkompenserer.

Behovene under er dekket. Hjernen får litt fri til å tenke på ting som ikke er livsnødvendig, men som kanskje kan gi livet noe av det vi kaller mening.

Alt blir snudd på hodet

Hva når vi snur hele pyramiden på hodet og opererer mest utifra behov om anerkjennelse og selvrealisering som går direkte i konflikt med grunnleggende fysiske behov? Om hvile underprioriteres, mat underprioriteres, venner og familie, alt som er kos? De fysiske behovene gir klare symptomer hvis de ikke blir oppfylt. Sult, tørste, tretthet, må på do, vil ha sex.

På nivåene over blir det litt verre – mer diffuse følelser som angst, anspenthet og depresjon kan følge av at en mangler trygghet, sosial støtte og ikke får anerkjennelse eller anerkjenner seg selv. Vi blir oppdradd til å søke bekreftelse og belønning gjennom andre mennesker, men det bør ligge på et grunnlag av realistisk kunnskap om egne evner.
Den positive siden av anerkjennelse er den der en har et driv for å bruke evnene og kunnskapen sin og stiller realistiske krav til seg selv. Den negative er der opplevelsen av selv-verd utelukkende kommer fra ekstern bekreftelse og blir et evig jag etter å tekkes andre.

Realisering og drømmer

Det kan virke som vi har misforstått noe – vi skal selvrealisere oss først og fremst. Vi skal bli noe stort når vi blir stor. Selvrealisering som et middel til lykke, ikke en konsekvens at en er lykkelig og har muligheten.

eye
Inni der I mørket er du. Inni der skapes din verden.

Vi har kollektivt mestret de andre behovsområdene så bra at det er bare å finne sin egen vei og bli kjendiser og stjerner hele gjengen. Bli kjent for å være kjent? Høres bra ut.

Du har mennesker rundt deg , ihvertfall et trykk unna på Facebook. Du liker det.

I hemmelighet drømmer du om å bli best, om at alle må like deg for det du oppnår og at du står på din valgte scene mens blitzregnet hagler over din veldreide kropp.

Du er bevisst på hva du spiser og trening, men hva er den egentlige grunnen? Hva er ditt øverste mål, hva er det som driver deg? Når du har drømmekroppen, hvordan ser livet ditt ut? Er det likt, bare med en med veldreid versjon av deg som går gjennom det eller henger det ved noen forbedringer?

Behovsforvirring

Hva skjer når behovene begynner å bli vanskelig å skille fra hverandre?
Om du spiser fordi du er tørst, spiser mer fordi du ikke sover skikkelig, spiser fordi du er ensom, er inaktiv fordi du ikke har en iboende tro på at du har noe å bidra med i verden og bare vil være i fred, hva godt gjør det da å legge inn noe aktivitet nå og da? Hvordan skal du kunne få til endringer i levevaner om du er grunnleggende misfornøyd på helt andre nivå enn de du prøver å forandre? Hva om du vet alt som er å vite, alt du trenger om trening og kosthold men det er til ingen nytte fordi du ikke klarer å gjøre de forandringene du bør av helt andre grunner enn at du ikke vet hva det innebærer?

Uansett hvor mange motivasjonsbilder du ser på der det står ‘Go Hard or Go Home’ eller ‘Yes I Can’ hjelper ikke det hvis det er reelle problemer du må ta tak i.

Hvor er energien til trening om livet ditt ellers er sørgelig? Ja, en blir glad av å trene når en kommer over kneiken, men en skal ha energi til å komme seg dit også.

Hvis en tur på treningssenteret i ny og ne ligger i bakgrunnen av et nitrist liv og du føler du må bli bedre før du fortjener å ha det bedre, ser du hvor vanskelig du gjør det for deg selv?

Om en snur pyramiden balanserer den på en spiss, og er ikke behovene stabilt dekket gjennom hierarkiet vil det bli en vaklevoren struktur kroppen og psyken din prøver å holde sammen.

Sten på sten

Jo mer solid grunnlag du har jo lettere er det for deg å klatre og bygge deg opp.

Se på resultater som en konsekvens av å ha lagt grunnlaget for at du kan gjøre de riktige tingene over tid. Blir det noe du trer ned over et liv du i bunn og grunn ikke vil ha og feiler gjør du ting vanskeligere for deg selv enn det som er nødvendig.

Ofre en tanke og litt tid på hvordan du føler du har det i forhold til hvordan du dekker behovene dine gjennom en dag. Haster du gjennom og gjør såvidt det du må eller har du vent deg til å forvente såpass lite av deg selv og andre at du har resignert?

Lett og rett

Finn ut hva som står i veien for at du har det bra. Ta en ærlig prat med deg selv, og still litt spørsmål ved hvorfor du gjør det du gjør. Begynn med det riktige grunnlaget, og fyll på etter behov.

“Easy is right. Begin right and you are easy. Continue easy and you are right. The right way to go easy is to forget the right way And forget that the going is easy.”

—  Chuang-Tzu

Da er det bare å gjøre det riktige lenge nok til at du glemmer hva det er slik at du ikke kan gjøre feil og bare fortsette. Enkelt. Men veldig, veldig vanskelig.

Du trenger likevel kunnskap, kompetanse, mål, målbevissthet, driv, viljestyrke og alt det der.

Uansett hvor mye du benekter din egen natur og behovene dine er de der – og du kan ikke tenke eller forstå deg vekk fra at enkelte faktorer må være på plass for at du skal kunne fungere bra. Dersom du mangler noe på et nivå vil du ha muligheten til å fylle behovet og gå videre eller ignorere det til mangelen blir kronisk og vanskeligere å gjøre noe med eller autopiloten tar over.

Du må spille på lag med deg selv, med kroppen, hvis ikke får fort det kognitive rød kort og blir erstattet av mer grunnleggende drifter.

Det vinner du på, og alle rundt deg.

Det blir selvforsterkende, og da begynner ting å bli lett.

En ting er hva du skal gjøre, en annen hvordan og hvorfor, og hvordan det påvirker resten av livet ditt.

Og ikke minst hva du har bygget det rundt. Ta deg en titt og se om du kan få til en liten endring til det bedre på de grunnleggende tingene, da vil mye annet bli lettere.

For at du skal nå så langt som mulig må du ha et solid fundament å bygge på – men etterhvert som du får det kan det være du finner ut du har det helt fint som du er og der du er.

Målene dine forandre seg etter behovene dine, men aldri glem hva som kommer først.

Asle Bøe
Asle Bøe har lang erfaring fra trening av mennesker med forskjellige mål. Han har en bachelorgrad i sykepleie fra Høgskolen i Bergen, og brenner for å gjøre god informasjon om trening og kosthold så tilgjengelig som mulig for så mange som mulig.

10 kommentarer

 1. Jeg ble ikke skuffet, Asle!Mennesket er avanserte skapninger, og det psykiske har et mye tettere samarbeid med det fysiske enn hva mange er klar over.Vi er ikke bare en kropp og et utseende.Bra skrevet =)

  1. Det var bra 🙂 Oppdelingen mellom fysisk og psykisk er litt kunstig, jeg har ikke helt funnet ut hvorfor en skiller mellom det som skjer over og under halsen. Sikker er det at alt påvirker alt, og at dersom en utelater noe risikerer en at balansen tipper så mye den ene veien at vekstkålen treffer en i bakenden.

 2. Skriver du artiklene av fri vilje, Asle? Får du betalt? Er det oppgaver gjennom skolen? Får du A ?
  Du skriver nemlig så bra! Null kronglere setninger, null ordfeil, lurt språk, veldig godt å lese!

  1. Haha, nå lo jeg høyt. Veldig hyggelig.

   Det er ting jeg skriver fordi jeg håper de tilfører den som leser noe, og jeg skriver dem nå for denne siden, altså MyRevolution. Tenker at dersom jeg skriver om ting jeg oppriktig bryr meg om vil det skinne litt igjennom 🙂

   Setter pris på å lese ting det er en tanke bak og der skribenten har vært hensynsfull nok til å fjerne det verste av leif og kronglete setninger som du sier, er et minimum når en ber folk lese 2000 ord i hytt og pine.

 3. Meget interessant artikkel. Jeg synes du belyser et fenomen en ser mer og mer i dagens samfunn. Aldri vært storfan av Maslow, men her ser jeg at modellen kan være svært nyttig til å belyse en aktuell psykologisk utfordring. Virkelige gode og originale tanker du serverer!

  1. Takktakk! Må innrømme jeg bladde kjapt forbi Maslow selv men jeg ser så mange merkelige prioriteringer daglig og påfølgende konsekvenser der folk strukturerer livene sine slik at det ikke KAN gå -derav ideen til å bruke det noe enkle behovshierarkiet.

   Alltid kjekt å kunne bruke enkle modeller og si ‘men ser her da, trekant. Snur man den opp ned faller den.’

 4. Fin artikkel igjen Asle. Jeg gleder meg til du skal gi oss råd om hvordan vi i praksis kan spille mer på lag med kroppen enn å gå i ring, noe jeg er skyldig i. Jeg får ikke resultater til tross for iherdig innsats, så noe er feil.

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.