Kosttilskudd

Kan karnitin øke fettforbrenning og prestasjon?

Karnitin og fettforbrenning har en lang og interessant historie.Two men working out

I musklene er karnitin et substrat for karnitin-palmitoyltransferase 1-ensymet, en begrensende faktor for fettoksidasjon i muskelvev.

Karnitin  ble hypet ekstremt mye som det neste store innen fettforbrenning, men viste seg mindre effektivt i menneskelige forsøk. Det ble avdekket at et mulig problem hadde med opptak i muskelcellene å gjøre – det var insulinavhengig, noe som gjør at karnitin tatt alene ikke fører til den forespeilede økningen i intramuskulære karnitin-nivå en er interessert i.

Økt fettforbrenning, redusert fettlagring

Enkelt sagt er det av større interesse hvor mye av et stoff som ender opp der vi vil ha det til slutt enn hvor mye du tar.

Det er for eksempel ikke alle stoffer som er biotilgjengelig gjennom oralt inntak, og om da tilskudd er ineffektivt å ta på den måten kan det gjøre at tilskuddet blir upraktisk å ta i forhold til effekten det gir.

Stephens og kollegaer [1] kombinerte 80 g karbohydrater x 2 og 1.36 g karnitin over 12 uker. I gruppen som fikk karnitin med karbohydratene økte intramuskulære nivå av karnitin med 20%, men mer interessant er det at de gikk opp 18% mindre i kroppsfett enn gruppen som ikke fikk karnitin i karbohydratdrikken. 160 g karbohydrater på toppen av et standard kosthold vil tilføre 340 kcal ekstra om dagen, og tilsvarer ca 1.6 l juice eller brus.

Dette tilskrives høyere energiforbruk og oksidasjon av fett under lavintensitets aktivitet, og genetiske tilpasninger i muskelcellenes og fettmetabolism. I denne studien fikk deltagerne 320 ekstra kalorier fra karbohydrater om dagen – det hadde vært interessant å se en lignende studie på ALCAR, acetylert karnitin og ALCAR tatt sammen med måltider eller kun proteiner for å se om insulinutskillelsen ville værte tilstrekkelig til å øke karnitin-nivåene.

ALCAR er også klassifisert som et nootropisk og kolinergt tilskudd, noe som vil si at det kan bedre kognitiv funksjon og utskillelse av signalstoffet acetylkolin under gitte forhold. Forskningen er sprikende hva effekt angår, men det gjenstår etter det jeg kan se å etablere et dose/responsforhold for relevante populasjoner. Studien har et lavt antall deltagere, og består kun av unge og aktive menn. Dette er både en begrensning og interessant, siden det er mennesker som ut fra den medisinske screeningen de gikk gjennom ikke har noen abnormaliteter i metabolismen sin og reflekterer en gruppe som er interessert i kosttilskudd og effekt på prestasjon og kroppssammensetning.

Bedret prestasjon

Protokollen er fra en studie fra 2011 utført av Wall og kompiser (samme studie) [2] der det også ble sett en endring i substratoksidasjon og redusert fettlagring i gruppen som fikk til sammen 4 g karnitin-tartrat og 160 g karbohydrater fordelt over to inntak sammenlignet med de som kun fikk karbohydratene – men her var fokuset også på prestasjonsøkning og effekten på glykogensparing.

De brant mer fett i forhold til muskelglykogen ved submaksimalt muskelarbeid.

Det er noen spørsmål som forblir ubesvart foreløpig – gir ALCAR samme effekt justert for dose?  Er det tilstrekkelig å ta den sammen med et blandet måltid, eller kun med proteiner? Er det vesentlige forskjeller mellom de forskjellige karnitinformene som er tilgjengelig på fettforbrenning, genuttrykk og til sist kroppssammensetning?

Jeg fikk ihvertfall en potensielt god grunn til å fortsette å ta ALCAR ut over at jeg føler meg mye mer våken av 2-4 g med den til morgenkaffen og mer fokusert på trening med en dryss i shaken.

Som med alt annet er det ikke et magisk supertilskudd som brenner fett raskere enn du kan svi en pizza i ovnen på 300 grader, men det ser absolutt ut som det kan være noe å vurdere ved kalorioverskudd og underskudd dersom det er ønskelig å begrense fettmengden på kroppen og muligens bedre prestasjon ved submaksimalt muskulært arbeid.

Det er mange potensielt spennende vinklinger jeg håper å se i fremtiden! Om du har lyst å gi ALCAR et forsøk for fettforbrenning og økt kognitiv eller fysisk prestasjon  finner du det her: ALCAR.

MyRevolution
Vi inspirerer deg til å nå ditt fysiske og mentale potensiale med våre prestasjonsfremmende næringsmidler og kompetente veiledning.

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.