Forskning

Metabolsk stress og muskelvekst

For å oppsummere er det bevis for at metabolsk stress kan øke muskelvekst. Selv om vi ikke helt forstår hvordan dette skjer, ser det ut som kombinasjonen av faktorer nevnt over er involvert i prosessen. Merk at disse mekanismene er i stor grad teoretiske på nåværende tidspunkt, og at det godt kan være andre vi ikke har funnet enda.

Hvordan kan du bruke denne informasjonen? Fra et praktisk ståsted er metabolsk stress økt under styrketreningsprotokoller som involverer moderat til høyrepetisjonsarbeid og korte hvilepauser.

 

“Jeg publiserte nettopp en oversiktsartikkel i den prestisjetunge journalen Sports Medicine: Potential mechanisms for a role of metabolic stress in hypertrophic adaptations to resistance training.

Dette er ett av de mest interessante feltene for vitenskapelig studie av hypertrofi, og  primærfokus i min egen forskning.Det er veldokumentert at mekanisk drag assosiert med styrketrening fører til hypertrofi.

Kreftene assosiert med å løfte vekter er alene nok til å føre til muskelvekst. Noe som i økende grad trer frem er at det metabolske stresset assosiert med moderat- til høyrepetisjonstrening også kan føre til økninger i muskelmasse. Mekanismene bak dette er ikke helt avdekket enda, men ny forskning begynner å gi oss innsikt i mulige mekanismer. Som jeg drøfter i min nylige oversiktsartikkel er det flere mulige faktorer. For de som vil ha en kjapp oversikt, her er en oppsummering av hver av dem:

Fiberrekruttering

Den kanskje best etablerte mekanismen som metabolsk stress fører til vekst er ved å øke rekrutteringen av raske muskelfibre, (type II).

Rekruttering av muskelfiber følger det såkalte størrelsesprinsippet, hvor de minste og tregeste ( type I) -fibrene blir rekruttert først under muskulær aktivitet , hvorpå større og raskere muskelfibre kommer på banen etter hvert som de krever for å få til kraftutvikling.

Det blir hevdet at virkningen av metabolsk stress frembringer utmattelse av trege muskelfibre, og slik fremtvinger aktivering av de raske muskelfibrene. Muskelfibrene må bli rekruttert for å vokse: Uten en slik stimuli er det ikke behov for at fibrene skal tilpasse seg. Dermed øker rekruttering av muskelfibre vekstpotensialet muskelen har som helhet.

Myokiner

En annen mulig mekanisme metabolsk stress kan øke muskelmasse på er ved å øke produksjonen av lokale vekstfaktorer.

Muskelvev produserer en rekke vekstfremmende substanser som kalles myokiner. Lokal produksjon av en variant av insulinlignende vekstfaktor, kalt mekano-vekstfaktor / MGF) blir ansett som spesielt viktig for muskelvekst og metabolsk stress har vist å kunne øke produksjonen til MGF.

Flere myokiner har også blitt implisert i vekstprosessen, inkludert forskjellige interleukiner, fibrobrast-vekstfaktorer, hepatocyttvekstfaktor og andre – mange av dem virker å være regulert, i det minste delvis av metabolsk stress. I tillegg er det bevis for at metabolsk stress kan redusere  katabole faktorer, noe som til slutt fører til økt proteindannelse.

Reaktive oksygenarter

Termen reaktive oksygenarter (ROA) blir som regel assosiert med noe negativt.

Mediene har demonisert ROA som en skadelig substans som ødelegger kroppsvev, fører til sykdom og død.

Denne vinklingen har noe for seg når vi snakker om kronisk økte nivåer av ROA, mens den akutte produksjonen og økningen av dem etter trening har vist positiv effekt på muskelutvikling. Mer spesifikt blir det antydet at ROA fungerer som cellulære signalmolekyler som øker anabolisme. Det er evidens for at metabolsk stress øker ROA-produksjon, noe som potensielt fører til hypertrofi.

Celleswoling: En av de nylig oppdagede mekanismene metabolsk stress kan føre til muskelvekst på er ved en økning i muskelfibrenes hydrasjonsgrad. Dette fenomenet, som kalles celleswoling har i forsøk økt proteinsyntese og redusert proteinnedbrytning.

Metabolsk stress er en forårsakende faktor i celleswoling, mye på grunn av oppsamling av laktat. Laktat fungerer som en osmolytt, og trekker væske inn i cellen. Dette fører til at sensorer i cellen oppfatter en trussel til cellens integritet, noe som setter i gang en signalkaskade som øker anabolisme.

Akutte hormonelle økninger

Dette er ett av de mest kontroversielle forskningsområdene.

Studier viser at kroppsbygging ( flere sett med moderat repetisjonsantall med korte hvilepauser) øker nivåene av anabole hormoner etter økten betydelig.

Det som er mindre tydelig er om disse forbigående hormonelle toppene faktisk spiller en rolle i vekstprosessen. Evidensen er delt, og det er store hull i litteraturen som gjør det vanskelig å dra konklusjoner. Jeg har en oversiktsartikkel på vei som spesifikt ser på dette temaet; mer om det senere. Heng med..

For å oppsummere er det bevis for at metabolsk stress kan øke muskelvekst. Selv om vi ikke helt forstår hvordan dette skjer, ser det ut som kombinasjonen av faktorer nevnt over er involvert i prosessen. Merk at disse mekanismene er i stor grad teoretiske på nåværende tidspunkt, og at det godt kan være andre vi ikke har funnet enda.

Hvordan kan du bruke denne informasjonen? Fra et praktisk ståsted er metabolsk stress økt under styrketreningsprotokoller som involverer moderat til høyrepetisjonsarbeid og korte hvilepauser.

Dette er typisk “kroppsbyggertrening”, og om målet ditt er maksimal muskelvekst virker det fornuftig å ha denne typen trening som hoveddel av programmet ditt. Det som ikke er klart er om metabolsk stress fører til en fordel over det som kan oppnås ved å trene med tung belastning. Laboratoriet mitt vil utforske dette temaet de kommende månedene, og jeg håper å kunne svare på noen av disse spørsmålene i fremtiden. Følg med!”

Oversatt fra http://workout911.com/ Verdt et besøk!

MyRevolution
Vi inspirerer deg til å nå ditt fysiske og mentale potensiale med våre prestasjonsfremmende næringsmidler og kompetente veiledning.

4 Comments

  1. Dette er jo omtrent akkurat det samme som brukes som bakgrunn for okkludert trening, så har kommer det nok mye etter hvert. 🙂

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.