Kosthold

Kaffe og dehydrering – holder mytene vann?

Koffein er en av verdens mest populære sentralstimulerende midler, og kaffe er en av de mest populære måtene å få det i seg på.

cup-of-coffee

Viktigheten av å få  i seg nok vann – ikke væske blir ofte fremhevet. En av grunnene, hevdes det er at drikker som te og kaffe virker dehydrerende på grunn av koffeinen. Det er utrolig nok lite forskning på kaffe hos vante kaffedrikkere og hydreringsstatus, og de fleste studiene bruker rent koffeinpulver. Kaffe inneholder flere bioaktive komponenter som kan variere mellom bønnetype, tilberedningsmåte og området bønnen kommer fra og er således mer komplisert å studere.

Koffein i seg selv øker urinutskillelse i store nok doser, blant annet gjennom å øke blodtrykket. Kroppen bygger imidlertid raskt opp toleranse mot dette, og den økte urinutskillelsen som følge av koffeininntak fra kaffe, te og brus er midlertidig. [1] Ser en på kronisk effekt på mennesker som ikke er vant til koffein eller har kuttet det ut en periode er koffein i store nok doser, 250-300 mg koffein eller 2-3 kopper kaffe/5-8 kopper grønn te nok til å øke urinproduksjonen – men væskebalansen blir fremdeles positiv siden det inntas med mer væske enn det stimulerer til utskillelse av.

Kroppen har robuste mekanismer for å regulere væskebalansen. Adekvat hydreringsstatus er nødvendig for livsviktige prosesser, og i treningssammenheng er dehydrering svært prestasjonsnedsettende i gitte aktiviteter. Enkelte folkeslag, som beduiner kan innta så lite som 800 ml om dagen.

Væskebehovet varierer etter temperatur, aktivitetsnivå og kroppstørrelse blant annet, men anbefalinger varierer mellom 1.5 og 3.7 l per dag for voksne menn. EFSA legger seg rundt midten med 2.5 l. Væskeinntaket varierer mye fra person til person, og en fransk studie fra 2010 fant et snittinntak på 1-1.3 l pr dag, men en variasjon på 0.416 l til 4.17 l pr dag. [2]

Vi drikker imidlertid ikke all væsken vår – mat er en viktig kilde til vann, spesielt frukt og grønnsaker.

En ny studie av forskeren med det eminente navnet Killer og kollegaer kaster lys på om kaffe fører til dehydrering sammenlignet med rent vann. [3]

50 mannlige kaffedrikkere som drakk 3-6 kopper kaffe om dagen gjennomgikk to tester som varte i tre dager.  Tre av dagene drakk de 800 ml kaffe, tre av dagene ble dette erstattet med vann. Det var ingen forskjell i noen av markørene for væskeutskillelse. Urinproduksjonen var i praksis den samme – 2409±660 ml  mot 2428±669 ml for koffein og vann.

Kaffe er for vante kaffedrikkere en viktig kilde til væske, og fører ikke til et økt væskebehov sammenlignet med vann. Kaffe er altså ikke dehydrerende.

Bruker du rent koffein eller koffein fra tilskudd i doser på 200-500 mg innimellom kan det imidlertid være lurt å drikke 1 dl vann pr 100 mg koffein.  Nye T-Rex har fått litt ekstra koffein, og inneholder nå 300 mg i tillegg til theobromin. Dersom du bruker de, rundt trening eller for litt ekstra energi i hverdagen, ta den med et stort glass vann.

Dersom noen ser bekymret på deg når du drikker lettbrusen, kaffen eller teen din og sier du heller bør drikke vann..

MyRevolution
Vi inspirerer deg til å nå ditt fysiske og mentale potensiale med våre prestasjonsfremmende næringsmidler og kompetente veiledning.

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.