Forskning

Kan følelser gjøre deg overvektig?

Fedme, overvekt og vektoppgang er like mye psykologi og psykiatri som fysiologi og patologi i mange tilfeller.

Det har kommet mye interessant data og studier av dem ut fra HUNT, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Cuypers og kollegaer  [2012]så på sammnhengen mellom opplevd overvekt hos ungdom og hvordan kroppen deres utviklet seg da de ble voksne.

trapped-inside-a-fat-body

En tilstand, mange årsaker

Overvekt er enkelt å forklare fysiologisk – energioverskudd som fører til energilagring i fettvev. Grunnene til at en ubalanse i energiinntak og forbruk oppstår er imidlertid mer komplekse.

Ung-HUNT foregikk mellom 1995-1997. 1196 normalvektige tenåringer ble fulgt opp i HUNT nr 3 i 2006-2008, da med en alder mellom 24 og 30 år.Mellom 1995 og 1997 ble de stilt en rekke spørsmål om selvbilde, aktivitetsnivå, spisemønster og en rekke andre ting som kunne være relevant for den kroppslige utviklingen.50% ble regnet som normalvektig i voksen alder, mens 59% av jentene som til tross for normal kroppsvekt og BMI følte de var overvektige hadde blitt det.

Opplevd overvekt ble reell

Dette er en vesentlig forskjell i forhold til gruppen som ikke følte seg overvektig men hadde samme mål som de som følte seg overvektig – der var 31% overvektige.
Målt etter midjeomkrets var tallene henholdsvis 78 og 55 %. Det var også vesentlige forskjeller i fedme.ObesityFlere jenter anså seg selv som overvektig selv om de ikke var det.
22% av jentene så på seg selv som overvektige, mens kun 9% av guttene gjorde det samme.

Som referansepunkt er det sannsynlig ungdom heller bruker medie-idealer på kropp og vekt enn kliniske mål på overvekt, og derfor finner kroppene sine ikke passer inn med det kunstig skapte idealet.For ungdom i utvikling kan dette være et ekstra stressmoment, spesielt for jenter om en skal tro tallene fra studien.

Public health interventions aiming to reverse the obesogenic nature of the environment may benefit from focusing on healthy body shapes and the quality of the content and dissemination of the health messages.

Spørsmålet slik jeg ser det er hvorfor disse ungdommene føler seg overvektig når de i realiteten ikke er det.

 

skinnaaah

 

Er det at kroppen deres ikke møter et ideal eller er det et tegn på generell mistrivsel? Blir det en ekstra stressfaktor?

Merkes en eventuell vektoppgang vanskeligere siden følelsen av overvekt allerede er der?

Er et forvrengt kroppsbilde indikativt for eksisterende eller begynnende spiseforstyrrelse?

Har de iløpet av tiden fra første kontakt til oppfølgingen prøvd å slanke seg flere ganger?

Flere av de som følte seg overvektige svarte ja på at de prøvde å slanke seg eller at de ikke prøve å slanke seg men at de følte de burde.

En snakker ofte om et obesogent miljø – et miljø som fremmer overvekt på samfunns- og individnivå.

En bit av puslespillet kan ironisk nok være at stresset ved at en ellers helt frisk og fin kropp ikke er god nok fører til mistrivsel.

Hva kan du gjøre?

Vær litt bevisst på tankene dine rundt din egen kropp.

Det er velkjent at det tar tid før selvbildet justeres etter en stor vektnedgang, men det ser ut som det også kan virke andre veien.

Hvilke mal bruker du for å vurdere kroppen, og er den hensiktsmessig? Det kan være du saboterer deg selv ved å sammenligne deg selv med andre som har det du anser som “idealfysikken” dersom det fører til misnøye med din egen kropp. Det er en hårfin linje fra å bli inspirert av andre til å tenke at en selv ikke er god nok fordi en ikke ser lik ut.

MyRevolution
Vi inspirerer deg til å nå ditt fysiske og mentale potensiale med våre prestasjonsfremmende næringsmidler og kompetente veiledning.

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.