Kosthold

Forskning på MCT-olje

Denne studien viste at daglig inntak av mediumkjedete fettsyrer (MCT) ga bedre prestasjonsevne og sparte glykogen til fordel for økt bruk av fett som energi.

Mct olje

Forsøkspersonene fikk et måltid hver dag som bestod av enten 6g MCT eller 6g LCT (langkjedete fettsyrer), og ble så testet på en ergometersykkel ved 60% og 80% av VO2max. De som inntok MCT kunne sykle dobbelt så lenge, laktatnivåene var lavere og subjektiv følelse av intensitet (Rating of Perceived Effort – RPE) var lavere. MCT er unik ved at den opptas direkte i mitokondriene som energi på samme måte som karbohydrater, i motsetning til andre fettsyrer som først lagres i fettcellene før de kan mobiliseres og forbrennes.

Du finner MCT-olje i vår webshop her…

Børge Fagerli

Mentor og Coach

Referanse:

Effect of ingestion of medium-chain triacylglycerols on moderate- and high-intensity exercise in recreational athletes.

MyRevolution
Vi inspirerer deg til å nå ditt fysiske og mentale potensiale med våre prestasjonsfremmende næringsmidler og kompetente veiledning.

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.