Kosttilskudd

Omega-3 mot angst hos unge, friske studenter

En studie fra 2011 undersøkte effekten 2,5 gram daglig med tilskudd av omega 3-fettsyrer, hadde på friske studenter.

Studien fant at angstsymptomene hos studentene som fikk omega 3-fettsyrer ble redusert med 20 % sammenlignet med de som fikk ikke-virksomt stoff.

Videre fant studien at studentene som fikk omega 3-fettsyrer fikk redusert produksjon av betennelsesfremmende signalstoffer.

For mye betennelse i kroppen er en viktig årsak til utviklingen av flere kroniske sykdommer. Inntaket av omega 3-fettsyrer har falt kraftig de siste hundre årene, mens inntaket av betennelsesfremmende omega 6-fettsyrer har økt.

Forskerne uttalte at dette er veldig viktige funn. De mener at man bør vurdere inntaket av omega 3-fettsyrer i kostholdet før man anbefaler å ta kosttilskudd med omega 3-fettsyrer. Når det er sagt, så innrømmet flere av forskerne at de har begynt å ta tilskudd med omega 3-fettsyrer.

Referanser:

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/07/110713121313.htm

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21784145

Jan O. Lorgen
Jan-Øyvind Lorgen ble ferdigutdannet lege ved UiO i juni 2011. Hovedinteressene hans involverer forebygging av sykdommer, hvordan man eventuelt kan ”kurere” sykdommer og helsefrihet.

5 Comments

 1. Det er sannsynlig at folk vil respondere ulikt på omega-3. I en doktorgrad ved UiB har man nå funnet veldig klare resultater som tilsier at diabetikere, spesielt med høye triglyserider, har en veldig positiv effekt av omega-3. Ikke-diabetikere på sin side, spesielt de med høye triglyserider, har en signifikant økt dødelighet ved høyt inntak av omega-3. Dette er snakk om folk med tidligere hjertesykdom.

  Nyere studier av sekundærprevensjon av HKS har jo nå stilt spørsmålstegn vedrørende effektene av omega-3, siden de ikke finner en effekt i noen retning. Hvis vi da tar utgangspunkt i det over, at det vil være individuell respons både i positiv og negativ retning, så vil totalen vise null effekt, men i praksis så redder man noen og tar livet av andre. Gjennomsnittspersonen finnes ikke.

  Foreløpig er det selvfølgelig alt for tidlig å gi råd på bakgrunn av slike data, da det sannsynligvis krever både gode biomarkører i fettstoffskiftet og kunnskap om aktuelle gener. Men likevel er det verdt å tenke på at folk med stor sannsynlighet vil respondere svært ulikt.

  De samme mønstrene har man også sett på mettet fett, og forklarer hvorfor man i større populasjonsstudier ikke finner en sammenheng mellom dette og sykdomsrisiko/død.

 2. Re Vegard Lysne.

  Så vidt jeg har forstått, er det forskjell på de forskjellige omega 3-fettsyrenes effekt i kroppen. Når det gjelder depresjon og angst, så virker det som tilskudd med overvekt av EPA har effekt, mens analyser som tar med studier med tilskudd med hovedsakelig DHA ikke finner statistisk signifikant effekt.

  Jeg viser til følgende to metaanalyser på sammenhengen mellom EPA og depresjon:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20439549

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21939614

  Når det gjelder det du skriver om hjerte-karsykdom så har jeg ikke lest nok originallitteratur til å kunne uttale meg.

  Etter min mening er det etisk rett å informere om studien, særlig med tanke på den dårlige behandlingen vi har for angstsykdommer. Om folk velger å spise mer fet fisk / mat med mye omega-3 eller ta tilskudd, eller om de vil vente på flere studier må hver enkelt vurdere.

 3. Jepp, det er helt klart forskjell på de ulike fettsyrene. Jeg har nylig fått en bedre forståelse for omega-3, og skal selv se på ting relatert til dette i min kommende masteroppgave.

  Jeg syns det er etisk rett å informere om alt som kommer ut av studier! Men jeg syns også det er viktig å informere om at folk vil respondere ulikt 🙂

  Ulik respons på kostholdsfett avhenger trolig mye av Ppar a og g som regulerer fettstoffskiftet 🙂

 4. Jeg er for øvrig ikke enig i din generalisering vedrørende at enkelte får god respons, andre får dårlig og dermed får man ingen effekt totalt sett.

  Har studien som du henviser til brukt harsk omega-3? Er det nok antioksidanter i oljen til å hindre oksidasjon av omega-3? Er det karakteristika ved forsøkspersonene som har fått økt dødelighet, som kan forklare at de fikk økt dødelighet ved inntak av omega-3? Hvilken sammensetning av omega-3-fettsyrer er brukt, og er dette de samme som gir effekt på hjerte-karsykdom? Jeg vet ikke om det er EPA, DHA eller DPA som man mener har best effekt på hjerte-karsykdom.

  I følge noen av de som selger omega-3-tilskud så er det gjort flere studier som har funnet at syntetisk alfa-tokoferol som antioksidant, ikke er bra nok for å beskytte omega 3-fettsyrer mot oksidasjon. De sier at man trenger andre antioksidanter, og studier fra UiT har angivelig vist bedre effekt av antioksidanter fra olivenolje. Jeg har ikke lest disse studiene selv.

  Dersom man skal gå på individnivå slik jeg synes du foreslår, så bør man undersøke effekten av supplementering med omega-3 på individenes cellemembraner. Får de endret sammensetning av fettsyrer på cellemembranen? Blir det bedret membran-fleksibilitet av tilskuddet?

  Med en p-verdi på 0,0006 og 68 forsøkspersoner i studien jeg viser til, så er det antakelig en reell effekt av omega-3-fettsyrer på angst. Studier med få forsøkspersoner har selvsagt en økt risiko for å være preget av type I-feil statistisk (http://en.wikipedia.org/wiki/Type_I_and_type_II_errors), men blir dette bekreftet i flere studier så er det høyst sannsynlig en reell og sterk sammenheng. Som eksempel på det motsatte er legemiddelstudier med flere titalls tusen forsøkspersoner, hvor selv små og minimale sammenhenger blir statistisk signifikante på grunn av det store antallet forsøkspersoner.

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.