Kosttilskudd

Omega-3 – proteinsyntese og muskelvekst

Omega 3-fettsyrer kan øke menneskers muskelvekst, i følge ny forskning.

To studier fra 2011 viste at personer som fikk 4 gram omega 3-fettsyrer / dag økte proteinsyntesen / protein-nydannelsen i muskler (1, 2). Protein-nydannelse i muskulaturen er nødvendig for at proteiner og aminosyrer fra kostholdet skal bygge opp muskulaturen og ikke brytes ned til energi og avfallsstoffer.

Hvorfor er det viktig å øke proteinsyntesen?

  1. Eldre mennesker mister generelt muskelmasse med alderen. Fra 20-årene til 80 års alder mister mennesker cirka 30 % av muskelmassen (3). Å miste muskelmasse gjør at man blir mer skrøpelig, kan få nedsatt funksjonsevne, økt risiko for å falle, økt risiko for å dø og økt pleiebehov. På fagspråket kalles denne tilstanden for sarkopeni og den rammer opp til halvparten av personer over 80 år.
  2. For yngre mennesker kan det være estetisk viktig å ha muskler. Imidlertid kan muskulatur også hindre belastningsskader. Et eksempel er sterk støttemuskulatur rundt ryggraden som kan forebygge ryggsmerter.

Jeg har dessverre ikke funnet studier som undersøker hvor stor økning i muskelmasse personer som tar omega 3 tilskudd får, sammenlignet med personer som får ikke-virksomt stoff.

Likevel tror jeg informasjon om denne forskningen og aldersrelatert muskeltap kan være interessant for mange.

Vi anbefaler Vital Artic Oil – En av de reneste kildene til Omega 3:

Vital Arctic Oil - Omega 3

1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3021432/
2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21501117
3. http://nhi.no/forside/muskelsvinn-hos-eldre-sarkopeni-38927.html

Jan O. Lorgen
Jan-Øyvind Lorgen ble ferdigutdannet lege ved UiO i juni 2011. Hovedinteressene hans involverer forebygging av sykdommer, hvordan man eventuelt kan ”kurere” sykdommer og helsefrihet.

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.