Kosthold

Oppdrettslaks er trygt – synkende forekomst av miljøgifter

I motsetning til hva en kan lese i tabloide medier om dagen viser mer grundige gjennomganger at forekomsten av miljøgifter i atlanterhavslaks er synkende.

Rose colored fish, summer food with lemon wine marinade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De er innenfor nivåene av hva som anses som trygt dersom en holder seg innenfor anbefalte mengder av den aktuelle sjømaten, også oppdrettslaks.

Grunnleggende for all toksikologi er det at ALT er giftig, men at det er avhengig av hvor stor dose som skal til før det inntreffer en toksisk effekt. Dermed er alt og ingenting giftig i varierende grad.

At en “ekspert”, hendig valgt av journalistene selv uttaler seg om noe som er utenfor sitt fagområde og hvis syn ikke har konsensus blant fagmiljøene som har med mat-trygghet å gjøre er rimelig uinteressant. De tabloide mediene er ikke ute etter å informere, de er utelukkende ute etter sidevisninger, klikk og salg – på bekostning av sannheten.

Fra NIFES, Nasonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatforskning:

De siste ukene har det blitt stilt spørsmål ved innholdet av miljøgifter i oppdrettslaks. Overvåkning ved NIFES viser at innholdet av organiske miljøgifter i oppdrettslaks er på lik linje med annen fet fisk, som makrell, sild og ørret. NIFES overvåker årlig både villfisk og oppdrettslaks, gjennom stikkprøver og mer omfattende kartlegginger.

– Vi ser at innholdet av miljøgifter har gått ned i oppdrettslaksen de siste årene. Dette har sammenheng med at laksen får mer plantebaserte råvarer i fôret, sier Ingvild Eide Graff, forskningsdirektør ved NIFES.

Organiske miljøgifter, som PCB, dioksiner, og dioksinlignende PCB er menneskeskapte miljøgifter som har blitt sluppet ut i naturen, og som akkumuleres i det marine miljø. Fet fisk vil inneholde mer av disse miljøgiftene enn mager fisk, fordi miljøgiftene akkumuleres i fett.

– Vi vet at utslippene av disse miljøgiftene har blitt mindre de siste årene, og at inntaket i befolkningen har gått betydelig ned de siste tiårene, sier Graff.

Norske kostholdsanbefalinger fra 2011 råder alle til å spise fisk to til tre ganger i uken, hvor halvparten er fet fisk.

– Alle analyser NIFES har gjort på uønskede stoffer i fet fisk viser at man trygt kan følge disse rådene, sier Graff.

Kilde:
NIFES

Asle Bøe
Asle Bøe har lang erfaring fra trening av mennesker med forskjellige mål. Han har en bachelorgrad i sykepleie fra Høgskolen i Bergen, og brenner for å gjøre god informasjon om trening og kosthold så tilgjengelig som mulig for så mange som mulig.

1 kommentar

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.