Forskning

PCen kan være bedre for helsen enn TVen

Gode nyheter, generasjon youtube og facebook!

Inaktivitet er et stort samfunnsproblem som påvirker helsen negativt. Barn, ungdom og voksne bruker mer og mer tid foran TV-skjerm, PC og mobil.

Selv har jeg lenge argumentert for at jeg er svært aktiv når jeg sitter på PCen – jeg både tenker hardt, som bruker glukose og driver intervalltrening med fingrene. For at ingen skal ta den setningen til kommentarfeltet – jeg snakker om skriving.

watchingtv-1024x682

For å få det unna – dette er en observasjonsstudie blant 634 unge nederlendere mellom 18 og 28 år og er således ikke egnet til å finne årsaken til forskjellene. Det gir imidlertid grunnlag for å kunne isolere faktorer for videre forskning [1] Kardiometabolske risikomarkører som overvekt, blodtrykk, insulinresistens, blodlipider og en samlescore ble brukt. Altså kan ikke denne studien si noe om hva som gir effekten her – det kan like godt være forskjeller mellom de som ser mye på TV og de som bruker PC mye. Det var færre menn enn kvinner i studien, og disse brukte PC mer enn kvinnene som tittet mer på TV noe som kan konfundere resultatene videre.

Les også: Underholdningsslavens redning

PC på jobb, TV hjemme

PC-tid innebærer også arbeid, mens TV-tid som regel forekommer på fritiden.

Jeg vil også tro flere sitter foran pcen og at flere ligger i sofaen og ser på TV.

Hver time TV-titting var assosiert med 3% høyere nivå av triglyserider og 5.5% høyere nivåer av insulin. Samlet sett var det ikke betydelig risiko med TV-titting. Populasjonen hadde noe lavere forekomst av metabolsk syndrom, 7% enn det som har vært sett i tidligere studier med 11 og 20%.

1817989-1289118637915
Dum på internett kan øke pulsen og energiforbruket.

Mer enn bare TV

Tidligere har det vært vist at mye tv-titting er assosiert med lavere inntak av frukt og grønnsaker, og høyere inntak av fast food.

PC-bruk er også mer muskulært krevende dersom en skriver, beveger hodet også videre. Selv om det fremdeles regnes som inaktivitet er det mer aktivitet enn om du ligger henslengt i sofaen. Det er også kjent at et energioverskudd fører til høyere insulinnivå naturlig nok ved stillesitting, mens en justering av energi-inntaket gjør at nivåene synker. Ved stillesitting gemmes LPL, lipoprotein.lipase i skjelettmuskulatur.Aktiviteten som foregår ved pc-bruk er muligens nok til å innvirfke positivt sammenlignet med å ligge helt i ro og se på TV:

Denne studien trenger selvsagt oppfølgingsstudier som ser på de forskjellige formene for stillesitting under mer kontrollerte former. Overdreven PC-bruk har sine problemer det også, men det kan se ut som det er mindre skadelig enn TV-titting.

Jeg velger å tro det siden jeg ikke ser på TV men bruker enormt mye tid foran PCen.

I en annen studie gjort på 3305 kinesiske voksne ser en noe av det samme. [2] Antall timer foran TV-skjermen predikerer mer negativ innvirkning på kardiometabolske risikomarkører enn PC. Tv-titting er spesielt siden det ofte medfører reduksjon i energiforbruk og aktivitet som en kun ser ellers ved søvn eller sengeliggende personer – altså total inaktivitet. Dette er sterkt assosiert med økt dødelighet i voksne populasjoner. [3]

Disse effektene kan nok tilskrives andre faktorer også i tillegg til den mulige effekten økt aktivitet foran PCen innebærer og inaktiviteten foran TVen, og jeg er spent på å se om dette tas videre for å se om PC-bruken i seg selv faktisk er tilstrekkelig til å bedre noen av de negative endringene inaktivitet medfører.

På PCen holder vi også kontakten med venner, leser og lærer, spiller og underholder oss – så om det er et godt alternativ til TV-tittingen og en kan anbefale PC-bruk over TV-titting er det ganske artig.

MyRevolution
Vi inspirerer deg til å nå ditt fysiske og mentale potensiale med våre prestasjonsfremmende næringsmidler og kompetente veiledning.

1 Comment

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.