Trening

Personlig trening: Gir det bedre treningseffekt?

Personlig trening og å bruke en personlig trener for å nå treningsmålene sine har blitt stadig mer vanlig.

Girl on the training

En PT, mange grunner

Folk vil ha effektiv trening som gir resultater, noen å trene med, noen som tar over alt tankearbeidet så en selv bare kan prestere.

Noen vil ha motivasjon og et incentiv for å møte opp før eller etter jobb når sengen og sofaen frister mer enn treningssenteret. Noen vil ha en betalt venn for noen timer i uken. Grunnene for å engasjere en PT er mange.

Nybegynnere trenger hjelp med teknikk, treningsprogram og gjerne motivasjon også. Å gå inn på et treningssenter og nappe litt umotivert i noen kabler og ta en time på møllen blir fort kjedelig, og det er lite effektivt. Å finne ut av trening og kosthold på egenhånd gjennom de kildene folk oftest eksponeres for kunnskap i kan være problematisk med mye motstridende beskjeder og lav kvalitet på informasjonen.

Kvaliteten på personlige trenere varierer svært mye. Noen har akkurat begynt å trene selv og har tatt et kurs, mens andre er godt kvalifiserte, faglig gode og har betydelig yrkes- og egenerfaring.

Å jobbe evidensbasert vil si at en jobber ut fra det som til enhver tid er den beste evidensen en har tilgang på i utførelsen av yrket sitt og er et stor styrke for de som praktiserer slik.

Erfaring er også svært nyttig, men kun om den foregår i mot et bakteppe av evidens. Friske mennesker er robuste og tåler litt juling, men en må som personlig trener være istand til å vurdere om risikoen ved det en gjør veier opp for nytteverdien.

personlig trening 3

En studie av hva en PT kan tilby

En god personlig trener kan sørge for at løftene skjer med god teknikk, at øvelsesutvalget er fornuftig og at treningsprogrammet over tid gir effekt i forhold til målene med treningen.

På den andre siden er det ingenting i veien for at noen med litt interesse for trening og kosthold kan trene minst like effektivt og evidensbasert som med en personlig trener.

Tidligere har det vært vist at kvinner tør trene tyngre om de blir fulgt av en trener. [1] I en relativt ny studie ville Storer og kollegaer se på effekten på muskelmasse av å trene med en personlig trener som administrerte et evidensbasert treningsprogram 3 dager i uken over 12 uker. [2]

Programmet var et ikke-lineært styrketreningprogram. En gruppe trente med trener, kontrollgruppen trente for seg selv. Kontrollgruppen fikk oppfølging, screening og et program som var individuelt tilpasset av det som ble vurdert som kvalifiserte trenere. Begge gruppene hadde 100% deltagelse, og over 30% i begge gruppene trente 1-3 dager i tillegg selv.

Egentreningen bestod for det meste i cardio, og de som gjorde det fikk mindre gainz enn de som kun trente med PT.

Om dette viser at cardioen påvirket adapsjonene fra styrketreningen, at de som gjør cardio er mer interssert i vektnedgang eller ikke erstatter energiforbruket med tilsvarende inntak er vanskelig å si.

En så høy gjennomførelse i begge gruppene tyder på at motivasjon ikke var en faktor, noe det kan være i en gruppe som ikke er pre-selektert for jevn trening.

Mennene var mellom 30 og 44 år og medlem av gymmet forsøket foregikk på. Begge gruppene hadde 17 deltagere. Gruppen som hadde trener hadde noe mindre fettfri masse ved oppstart enn de som trente selv. For å være med i studien måtte de hatt 5-7 økter i uken de siste 3 månedene.

Etter 12 uker ble kroppssammensetning målt med DXA, og mennene ble testet i maksstyrke, hopp og V02-max.

Gruppen som trente med personlig trener økte fettfri masse med 0.4 kg, mens gruppen som trente selv ikke hadde noen endring. Gruppen med trener økte med 23% mer i brystpress , med 5.4% mer i maksimal lårkraft V02-max med 6.7% der kontrollgruppen hadde en liten nedgang. De ble også sterkere i beinpress.

Den såkalte Hawthorne-effekten ble det ikke kontrollert for, altså effekten av å vite en blir observert.

Kosthold viktig for muskelvekst og vektregulering

Kosthold var heller ikke med i intervensjonen, noe som kan være svært viktig.

I en meta-analyse av Cermak og kollegaer skriver hun at “Protein supplementation during an exercise intervention program can further increase the gains in muscle mass (+38%) and strength (+33%) within merely 3 mo of resistance-type exercise training.” [3]

Et kosthold tilpasset målsetningen med treningen er svært viktig både for å bygge muskler og for å fjerne litt flesk. Kostholdsråd er en viktig del av det en personlig trener kan tilby, men det er viktig å kjenne sine begrensninger også.

Placeboeffekten kan heller ikke avsksrives helt når noens forventninger spiller inn på resultatene. En dyr placebo er mer effektiv enn en rimeligere placebo – kan det samme sies om trening en utfører selv og trening en betaler en stiv timespris for? [4]

Mange opplever bedre resultater av trening når de trener under oppsyn, det være seg av en personlig trener eller sammen med noen som kan vise dem hvordan det skal gjøres og kanskje tilogmed gjør treningen kjekkere om  kjemien er der.

Om det er verdt det med en personlig trener – tja. Det kommer an på hvem du er og hvilke behov du har, hvem treneren er og hvor flink h*n er.

MyRevolution
Vi inspirerer deg til å nå ditt fysiske og mentale potensiale med våre prestasjonsfremmende næringsmidler og kompetente veiledning.

1 Comment

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.