Forskning

Rødt kjøtt og kreft i media

Mmm. Bacon.

Rødt kjøtt har lenge vært assosiert med kreft ,hjerte/karsykdom og en rekke styggedom i epidemiologisk forskning. Dette har gitt grobunn til avisoverskrifter, politikk og markedsføring av “sunnere” alternativ.

Er rødt kjøtt kreftfremkallende?
Er rødt kjøtt kreftfremkallende?

En stor utfordring i epidemiologiske studier er at hvem som gjør hva og hva annet de gjør kan være vanskelig å skille fra enkeltfaktorer.

En annen ting er hva som defineres som rødt kjøtt. Er en indrefilet det samme som en pølsen? Kommer pølsen alene eller er den en markør for en mindre helsebringende livsstil og lavere sosioøkonomisk status? Hvem velger indrefileten og hvem velger pølsen? Hvorfor?

Kostholdet ble registrert både ved 24-timers egenrapportering og spørreskjema og hvor nøyaktig det blir er følgelig en stor ukjent.Epidemiologiske studier kan finne assosiasjoner som en så går videre med og prøver å avdekke årsakssammenheng bak.

I amerikanske kohortstudier, observajsonsstudier der en følger en gruppe mennesker over tid har en sett en moderat assosiasjon mellom inntak av rødt/behandlede kjøttprodukter og fjærkre og risiko for tidlig død.

Det samme skulle nå undersøkes i The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, eller EPIC.

448,568 menn og kvinner mellom 40 og 70 og 35 og 70  år, henholdvsis ved oppstart mellom 1992 og 2000. Den norske kohorten bestod bare av kvinner.

511,781 personer ble kontrollert for energi-inntak der den øvre og nedre percentilen bje fjernet, det samme ble de som hadde ukjent røykestatus eller hatt kreft, slag eller hjerteinfarkt noe som førte til at datagrunnlaget ble 448,568 personer.

I Juni 2009 var 26,344 dødsfall registrert.

Etter justering for andre variabler ble høyt inntak av rødt kjøtt assosiert med høyere dødelighet, med en sterkere assosiasjon for behandlede kjøttprodukter. Etter korrigering forble kun sammenhengen for behandlet rødt kjøtt. Det ble estimert at dersom deltagerne spiste mindre enn 20 g om dagen kunne 3,3% av dødsfallene avverges, eller 869 personer reddes. Sammenhengen ble sett i forhold til hjerte/karsykdom, kreft og “andre dødsfall”.

Behandlet kjøtt kan være så mangt – svidd bacon, skinke, pølser, kjøttdeig, hamburgere – og vi vet tilberedningsmåte kan være en medvirkende faktor i å gjøre mat mer eller mindre helseskadelig.

På populasjonsnivå er det nok fornuftig å råde til å bruke mer ubehandlede proteinkilder for å begrense inntak av en rekke uheldige ting befolkningen får for mye av – og spesielt de som får for mye og for lite av alt annet. For ellers helsebevisste og aktive unge mennesker er det liten grunn til å være redd for en pølse nå og da.

Referanser

Sabine Rohrmann, Kim Overvad, H B Bueno-de-Mesquita, Marianne U Jakobsen, Rikke Egeberg, Anne Tjønneland, Laura Nailler, Marie-Christine Boutron-Ruault, Françoise Clavel-Chapelon, Vittorio Krogh, Domenico Palli, Salvatore Panico, Rosario Tumino, Fulvio Ricceri, Manuela M Bergmann, Heiner Boeing, Kuanrong Li, Rudolf Kaaks, Kay-Tee Khaw, Nicholas J Wareham, Francesca L Crowe, Timothy J Key, Androniki Naska, Antonia Trichopoulou, Dimitirios Trichopoulos, Max Leenders, Petra HM Peeters, Dagrun Engeset, Christine L Parr, Guri Skeie, Paula Jakszyn, María-José Sánchez, José M Huerta, M L Redondo, Aurelio Barricarte, Pilar Amiano, Isabel Drake, Emily Sonestedt, Göran Hallmans, Ingegerd Johansson, Veronika Fedirko, Isabelle Romieux, Pietro Ferrari, Teresa Norat, Anne C Vergnaud, Elio Riboli and and J Linseisen Meat consumption and mortality – results from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition BMC Medicine 2013, 11.

MyRevolution
Vi inspirerer deg til å nå ditt fysiske og mentale potensiale med våre prestasjonsfremmende næringsmidler og kompetente veiledning.

1 Comment

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.