Forskning

Sjokolade som prestasjonsfremmer

Sjokolade er digg.[1] Kan det brukes prestasjonsfremmende?

Sjokolade og sykling til utmattelse

Allgrove et al [2] ville gi deg enda en god grunn til å spise sjokolade.

Mørk sjokolade har, i tillegg til store mengder digg også et høyt innhold av polyfenoler. Forskerne ville se om dette påvirket metabolitter, hormoner og markører for oksidativt stress under utmattende trening. De lokket 20 ellers aktive menn til å sykle på 60% av  VO2max i 90 minutter. Intensiteten ble økt til 90% VO2max i 30 sekunder hver tiende minutt, etterfulgt av en runde til utmattelse på 90% av VO2max. To uker før økten spise de 40 g mørk sjokolade eller en karbohydrat-fettblanding med lik kalorimengde som fungerte som kontroll.

Dette ble inntatt to ganger om dagen, og rett før økten som en PWO.Gruppen ble randomisert, balansert mot hverandre og begge gruppene byttet å å være kontroll og intervensjonsgruppe. Det vil si at etter gruppe A fikk sjokolade og B fikk kontrollsubstansen ble det byttet, slik at gruppe A fikk kontrollsubstansen og B fikk kose seg med sjokoladen. Dette for å unngå en eventuell serie-virkning av intervensjonene. Dersom A og B fikk sjokolade samtidig også skulle vært sine egne kontroller etterpå er det større sjanse for at rekkefølgen av behandling kan konfundere, eller påvirke resultatene.

Reduserte markører for oksidasjon

Blodprøver ble tatt før trening, etter trening, etter utmattelse og en time etter en times innhenting.

F2- ispoprostaner, markører for oksidativt stress som følge av fri radikal-indusert peroksidasjon av arakidonsyre var vesentlig lavere etter utmattelse og innhenting når sjokolade ble inntatt.[3]Oksiderte LDL-partikler var også lavere med mørk sjokolade enn med kontrollsubstans. Frie fettsyrer økte med 21% under treningen,.

Tiden til utmattelse var ikke betydelig forskjellig mellom intervensjonene, med sjokolade var den 398 ± 204 og med kontroll var den 374 ± 194.

Som forskerne skriver kan disse resultatene tyde på at regelmessig inntak av mørk sjokolade har  redusert oksidativt stress og økt mobilisering av frie fettsyrer etter og under trening, men ikke påvirker prestasjonen nevneverdig. Hvordan mindre oksidativt stress og større tilgjengelighet av frie fettsyrer under restitusjonen ville påvirket gjentatte økter kan en bare spekulere i.

Nam.

Referanser

1:Srz.

2:Allgrove J, Farrell E, Gleeson M, Williamson G, Cooper K. Regular dark chocolate consumption’s reduction of oxidative stress and increase of free-fatty-acid mobilization in response to prolonged cycling. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2011 Apr;21(2):113-23.

3:Milne GL, Musiek ES, Morrow JD. F2-isoprostanes as markers of oxidative stress in vivo: an overview. Biomarkers. 2005 Nov;10 Suppl 1:S10-23. Review.

MyRevolution
Vi inspirerer deg til å nå ditt fysiske og mentale potensiale med våre prestasjonsfremmende næringsmidler og kompetente veiledning.

1 Comment

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.