Forskning

Skal vektnedgang og slanking belønnes?

Vår kollektive pondus vokser, og i årsakene til den ligger det store potensielle samfunnkostnader og redusert livskvalitet for den enkelte.


Inaktivitet og overvekt predisponerer for en rekke livsstilsykdommer, og overvektige i helsevesenet er mer ressurskrevende enn normalvektige. På grunn av dette letes det etter effektive intervensjoner for vektnedgang for de som trenger det.

Resultater presentert for to dager siden på American College of Cardiology’s 62nd Annual Scientific Session viser til en  fremgangsmåte som tildigere har vist effekt : Økonomiske incentiver for å få til en vektnedgang.

Money talks

Kan ytre motivasjon i form av penger hjelpe med å få flesket av, og også holde det borte?

100 personer ble fulgt over ett år, ansatte ved Mayoklinikken eller familiemedlemmer, 18-63 år med BMI mellom 30 og 40 .

De ble delt i fire grupper: To fikk økonomiske incentiver, to fikk ikke. Deltagerne er klassifisert som å ha fedme eller fedme grad 2, noe som det er svært ønskelig å gjøre noe med av helsemessige årsaker. En mann på 180 cm vil ha ligget mellom 100 og 130 kg, mens en kvinne vil ha vært mellom 80 og 110 kg på 165 cm. Utvalget er lite representativt for befolkningen for øvrig.

 

Deltagerne skulle ned ca 2 kg i måneden til de nådde målvekt. De ble veid en gang i måneden i et år, i motsetning til tidligere studier som har fulgt deltagere i 3 og 9 mnd.

Deltagerne i incentiv-gruppen fikk $20 om de nådde målene sine, men de som ikke klarte det betalte inn $20 i en bonuspott. Deltagere i begge gruppene kunne

vinne potten.

Gjennomførelsesraten i incentivgruppen var greie 62 prosent mot 26 prosent i gruppen som ikke mottok incentiver. Snittvekttapet i incentivgruppen var ca 4,5 kg, i den andre gruppen var det knapt ett kg. Til og med deltagere som måtte punge ut hadde større sannsynlighet for å fullføre enn de som ikke  positive eller negative økonomiske konsekvenser.

Bedre resultater, men langt fra bra

Siden kroppssammensetning ikke blir nevnt vil det kunne være rimelig lett å spise litt mindre en dag eller to før innveiing for å utløse premie. Et vekttap på 4.5 kg for en mann mellom 100 og 130 kg er horribelt dårlig på et år.

Vektnedgang og livsstilsendring er enkelt for noen, men det går igjen og igjen at for de aller, aller fleste er det enormt vanskelig – derav behovet for effektive intervensjoner og strategier for å motivere til mestring. Dersom en klarer å gå ned i vekt er sjansen for å gå opp igjen svært stor.

Resultatene ble bedre av økonomiske incentiver, men det er sammenlignet med i praksis ingen resultater.

Det kunne vært artig å sett denne fremgangsmåten i sammenheng med andre intervensjoner. I en multifaktoriell problemstilling vil en ha så mange angrepsmetoder som mulig som er tilpasset hver enkelts situasjon samtidig som en har overordnede massestrategier på populasjonsnivå.

Burde vi prøve å betale folk for vektnedgang eller røykeslutt?

MyRevolution
Vi inspirerer deg til å nå ditt fysiske og mentale potensiale med våre prestasjonsfremmende næringsmidler og kompetente veiledning.

1 Comment

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.