Trening

Slik får du kanonkuleskuldre med litt flaks

Siden tidenes morgen har store menn stilt store spørsmål.

Hva er meningen med livet? Hvor kommer alt fra? Hvem er jeg? Hvordan kan jeg få best kontakt med posterior deltoideus?

Brad Schoenfeldt er en slik mann. Han bruker tiden han ikke er på gymmet og blir swole på å finne ut hvordan han kan bli swolere gjennom å lese gjennom forskning om ernæring og treningsvitenskap relatert til det eneste som betyr noe: Gainz.

Alle vet at for å få kanonkuleskuldre kreves det en ting: Fokus på bakre deltoideus. Anterior og laterale får som kjent nok stimulering gjennom benkpress på mandag og sidehev på onsdag.

Brad og bros ville se hvilken håndposisjon som ga best aktivering av bakre deltoideus – pronert, supinert eller nøytralt grep. Overhånds, underhånds og nøytralt grep.[1]

Reverse flies eller omvendt skulderflaks trener bakre del av skulderkomplekset, posteriour deltoideus, subscapularis, infraspinatus, supraspinatus og teres minor. En får også, avhengig av utførelse med seg intraskapulær muskulatur og triceps.

Skulderen er et bevegelig kuleledd, og er avhengig av balansert muskulatur for at humerus skal være på plass i skulderkapselen.

En enkel øvelse for å styrke bakre deltoideus som mange gjør er reverse flies på maskin, med manualer eller kabler. Derfor ville Schoenfeldt se hvilket grep som ga størst aktivering av den aktuelle muskulaturen.

Øvelsen ble utført av unge, aktive menn som var +- swole, og som dunket ut reps til utmattelse med 75%(!) av kroppsvekt i skulderflaksmaskin.

Gitt samme horisontale abduksjon av humerus ga en nøytral håndposisjon de høyeste middelverdiene for bakre deltoideus og infraspinatus men litt lavere toppverdier for bakre deltoideus enn overhånds eller pronert grep.  Erfaringsmessig kan det være lettere å koble inn triceps med pronert grep.

Forskjellene var imidlertid ikke store , og det er vanskelig å si om det gir utslag i sterkere og større muskulatur over tid selv om det kan antydes ut fra høyere aktivering .

For enhver bror og søster av jernet som gjør alt for å få kanonkuleskuldre betyr dette imidlertid kun en ting: Sett giret i nøytral, pinnen i magasinet og og pump det deltahodet!

..Med mindre du helle vil ta fjesdrag, da. Det er og en fin øvelse men litt mer pysete enn å kunne dunke på til utmattelse sittende feil vei i pec-decket.

Asle Bøe
Asle Bøe har lang erfaring fra trening av mennesker med forskjellige mål. Han har en bachelorgrad i sykepleie fra Høgskolen i Bergen, og brenner for å gjøre god informasjon om trening og kosthold så tilgjengelig som mulig for så mange som mulig.

1 kommentar

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.