Trening

Stå på skuldrene til kjemper

Det er lett å bli fascinert av tanken på den sterke, ensomme helten som klarer seg på tross av og ikke fordi, som går ut fra flokken går sin helt egne vei. Jeg vil påstå fyren/frøkna sjelden har det særlig bra.

Vi formes i fellesskap

Menneskene du velger å omgi deg med og har hatt rundt deg kan være enormt utslagsgivende på hvordan du ser på deg selv, dine evner og trivselen din.

Relatert til trening, kosthold og livskvalitet kan du ha venner og treningspartnere som gjør at du presterer bedre, lærer deg selv og andre å kjenne og øker kunnskapen din og viljen til å bli bedre.

Du kan ha mennesker rundt deg som ser styrkene og svakhetene dine, og gjør at du holder deg ærlig og realistisk i forhold til dem. De kan tro der din egen tro mangler, og de kan inspirere deg til å bli bedre, gjøre mer og være mer.

Til slutt er det du selv som må få til endringen, du selv som må komme deg på trening gang på gang – men møter du oppløftende og støttende treningspartnere blir det ikke bare lettere å komme seg på trening, det blir lettere å ha gode treninger.

Tør å ikke være best

Søk de som gjør at du gleder deg til å trene, de som inspirerer deg og gjerne er flinkere enn deg til noe.

Det kan være skremmende å ta steget utenfor komfortsonen din og eksponere deg for andres vurderinger. Dersom du har som mål å bli god i noe, tør å gjøre deg sårbar og innse at det du gjør og det du vil gjøre har andre gjort før deg og kan ha verdifull kunnskap om.

 

Det kan være fristende å ville finne ut av alt selv, men du eier likevel din egen fremgang, resultatene er dine selv om det er flere som har bidratt til dem.

Jeg vil påstå at fellesskap og gleden gjennom å gjøre andre er vel så viktig som det du klarer selv og alene – enda viktigere.

Ta første steg selv

Tør å se opp til noen, tør å oppsøke noen du kan stå på skuldrene til selv om det kan synes langt ned.

Et overkommelig steg på veien kan være å bli kjent med noen som gjør det samme som deg over internett. Det blekner imidlertid sammenlignet med å ha reelle, pustende mennesker rundt deg.

Når da andre trenger din hjelp er du mer enn villig til å gi den, for du ser verdien i å hjelpe, du har følt den på kroppen.

En av tingene jeg liker med styrkeløft er at det er en utelukkende individuell idrett, men at en sammen ruster hverandre for kampen mot kiloene.

Foto: Stian Jensen for Norges Styrkeløftforbund

Dette kan overføres til alle andre mål – de er dine, ansvaret er ditt men en hjelpende hånd på veien kan gjøre veien kjekkere å gå og lede deg utenom de verste fartshumpene.

Stol på at det er verdt å bruke tid på deg, vært ydmyk og mottakelig så står du der en dag i posisjon til å løfte andre opp som har vært der du er.

Et lite eksempel fra mitt eget liv: Da jeg bestemte meg for å ta turen innom Odin Styrkeløftklubb var jeg helt grønn, men ble vel mottatt og hadde fem flinke styrkeløftere som hjalp meg med utstyr slik at jeg en knapp uke senere stod på plattingen på mitt første stevne.

Ikke noe knot, ikke noe tull, enorm mestringsfølelse. Kort tid senere flytter jeg på vekter jeg aldri hadde trodd jeg skulle prøve på en gang – og det går. Jeg har hatt en rekke uvaner og rusk i teknikken jeg har blitt blind for selv, og dette har holdt meg tilbake. Med kyndige øyne på løftingen kan jeg med hånden på hjertet si jeg ikke aner hvor sterk jeg kan bli – og det er både en digg og uvant følelse.

Du kan komme langt alene, men enda lengre sammen med noen.

Ensomhet er en stor risikofaktor for redusert livskvalitet og helse – heldigvis er medikamentet lett tilgjengelig og nesten gratis. Det krever litt av deg, mot, ydmykhet, omtenksomhet, vennlighet..

Har du det vil du kunne merke at styrken i samhold er langt større enn den du kan fremskaffe på egen hånd.

Les: Styrkeløft: Å flytte grenser

MyRevolution
Vi inspirerer deg til å nå ditt fysiske og mentale potensiale med våre prestasjonsfremmende næringsmidler og kompetente veiledning.

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.