trening

Trening

Lav intensitet eller HIIT?

Vi sitter og ligger store deler av døgnet. Dette fører til at energiforbruket går ned, og vi kommer lettere i
1 2