Trening

Trening bedrer selvbildet – selv om kroppen ikke endres

Motivasjon og mestring er to viktige faktorer i dannelsen av selvbildet vårt.

Det er lett å tenke at når trening har ført til at vi endrer kroppen endrer det selvbildet – men ifølge studien “Exercise Improves Body Image, Even Though Body Weight and Shape do not Change” påvirker et fåtall økter selvildet i positiv retning. [1]

Haters+gonna+hate+_fd46d4b5e3a0ebe64f4b5084884a66f3
6×40 minutter med trening, altfor lite til at kroppsfasong eller vekt endres førte til en merkbar bedring i selvbildet.

Det er velkjent at fysisk aktivitet og trening fører til umiddelbare positive endringer i humør og velvære – men at det kan påvirke selvbildet så raskt er veldig gode nyheter.

Fysisk aktivitet kan være et enormt godt forebyggende og behandlende verktøy. For å gjøre det lettere kan det være lurt å velge en aktivitetsform du liker og opplever mestring i, det være seg styrketrening, en sport, idrett, gruppetimer eller tur med hunden.

Hvordan vi føler oss påvirker hvordan vi opplever verden rundt oss -og oss selv.

Du føler deg bedre, selvbildet kan påvirkes positivt og helsen følger etter.

MyRevolution
Vi inspirerer deg til å nå ditt fysiske og mentale potensiale med våre prestasjonsfremmende næringsmidler og kompetente veiledning.

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.