Artikler

Vi har det bedre enn noengang

Kjære nordmenn, brødre og søstre. Medmennesker.

Hike in Norway

Vennligst gi meg noen minutter til å dele noen gledelige nyheter for en gangs skyld.

Vi har det bra. Vi har det faktisk bedre enn noengang, men det er det kanskje lett å glemme i en travel hverdag der verdensbildet vårt dannes av medieoverskrifter og subjektive hverdagsopplevelser.

I 2013 var forventet levealder for kvinner 83.41 pr. For menn noe lavere, 79, 42 år. Forventet levealder i 2013 var altså i snitt 81,415 år. De siste 100 årene har levealderen økt med hele 30 år – går vi lengre tilbake i tid finner vi en forventet levealder på 25-30 år. Bedre boforhold, medisinske gjennombrudd som vaksiner, redusert spedbarnsdødelighet og bedre ernæring bidrar alle positivt.

Flere av barna våre vokser opp enn noengang. Flere av sykdommene våre er det mulig å leve med og å leve godt med. Hovedproblemene våre og de største helseutfordringene kommer av at vi har det for lett – men i motsetning til at vi tidligere var maktesløse og blinde for årsakene til at barna våre døde og vi selv gikk en tidlig grav i møte vet vi nå hvor enkelt det kan være.

Vi kan i stor grad leve som vi vil, tro det vi vil, leve med den vi vil.. Noe som i store deler av verden og historien villle vært umulig.

Vi har et av verdens mest sosialt mobile samfunn og høyt utdanningsnivå.

For å være litt realistisk, vi er hverken dumme, late eller kunnskapsløse. Vi er mennesker. Vi er aper som en liten del av vår eksistens har fått en dissonans mellom teknologisk og biologisk utvikling.

Overernæring og inaktivitet har botemidler vi kjenner godt til.

Litt mer bevegelse. Litt mindre mat. Mye tyder på utviklingen kan gå i positiv retning der også, og livskvaliteten øke.

Brødre, søstre og medmennesker som deler denne lille landstripen ut mot havet med meg i år 2014, eller 4.54 milliarder år om vi tar en vitenskapelig tidsberegning av kloden vår..

Gratulerer. Du har flere muligheter enn noengang til å leve et godt liv og til å se barna dine vokse opp og leve et godt liv de også.

Hvis ikke det er fantastisk vet ikke jeg.

Asle Bøe
Asle Bøe har lang erfaring fra trening av mennesker med forskjellige mål. Han har en bachelorgrad i sykepleie fra Høgskolen i Bergen, og brenner for å gjøre god informasjon om trening og kosthold så tilgjengelig som mulig for så mange som mulig.

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.