Kosthold

Vi lever godt og lenge, men kan leve lengre og bedre

-Helsetilstanden i Noreg er god, og levealderen aukar stadig. Men vi taper gode leveår på grunn av tobakk, høgt blodtrykk, overvekt, alkohol, lav fysisk aktivitet og dårleg ernæring.

Dette skriver Helsedirektoratet. Nøkkeltall for helsetjenesten ble lagt frem idag, der tall fra Global Burden of Disease Study 2010  viser at de viktigste faktorene som fører til sykdommer og død i Norge er røyking, høyt blodtrykk, overvekt, alkohol, for lite fysisk aktivitet og kosthold. 

Disse faktorene er egentlig multifaktorelle, i at det er sterk sammenheng mellom mange av de uheldige parametrene.

DALY, disability adjusted life years tar både høyde for leveår tapt som følge av mortalitet og morbiditet -død og sykdom.  Slik kan en se hva som påvirker folkehelsen negativt med andre utfallsparametre enn bare død. Et samfunn med høy levealder men høy sykelighet tidlig i livsløpet er mindre bærekraftig.

 

Tabell 1: Helsedirektoratet.Disability-adjusted life years (DALYs)


Forebygging er viktig på populasjonsnivå, men for hver enkelt av oss kan det være greit å være bevisst på hvor lite som skal til for å redusere risikoen betraktelig.

Vi vil ikke bare øke antall leveår – vi vil leve godt lenge.

Forventet levealder har økt fra 70 år for menn i 1950 og sniker seg opp mot 78 år idag. For kvinner har den økt fra rett under 74 år til å nærme seg utrolige 84 år. Det kan bety mange gode år med barnebarn og pensjonisttilværelse, eller det kan bety en økt belastning på helsevesenet dersom det blir mange år med omfattende behov for hjelp.s

Begynn nå – det du gjør eller ikke gjør idag får du igjen for i fremtiden.

Du gjør ikke dette for noen andre enn deg selv, men dersom alle har muligheten  og tar ansvaret for å bedre sin egen helse merkes det som et bedre liv, og på samfunnsnivå som et bedre fungerende samfunn.

Alle vinner.

 

 

Asle Bøe
Asle Bøe har lang erfaring fra trening av mennesker med forskjellige mål. Han har en bachelorgrad i sykepleie fra Høgskolen i Bergen, og brenner for å gjøre god informasjon om trening og kosthold så tilgjengelig som mulig for så mange som mulig.

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.