Forskning

Vitamin K- K for “Kick Ass”

Nordmenn får i seg under halvparten av det anbefalte inntaket av vitamin K via kostholdet.

Viktig i forsvar mot åreforkalkning

Vitamin K er nødvendig for å aktivere kroppens viktigste forsvar mot forkalkning / avleiring av kalsium i blodårer og bløtorganer, proteinet matrix Gla protein (MGP) (1).

531910_483339371729730_1635950356_n

En studie på rotter fra 2007 viste at høye, ufarlige doser med vitamin K kan reversere forkalkning av blodårer (2). Jeg vet ikke om noen studier som har undersøkt dette hos mennesker, men antar at det er sannsynlig at forkalkning kan reverseres også hos mennesker.

Vitamin K er nødvendig for å aktivere et lite antall proteiner i kroppen, deriblant proteiner som er viktige for normal levring av blodet (blodkoagulasjon) og for å plassere kalsium i skjelettet (1, 3). Helsemyndighetenes anbefalte inntak av vitamin K baserer seg på mengden som er nødvendig for å opprettholde normal koagulasjon / blodlevring, som betyr at myndighetene mener at vitamin K-mangel er en tilstand hvor vi har økt risiko for å få spontane blødninger fordi koagulasjonsfaktorene som er avhengige av vitamin K for å aktiveres, i for liten grad blir aktivert (1, 3, 4).

Vitamin K-forskere og fagfolk mener at definisjonen på vitamin K-mangel bør endres, slik at det tas hensyn til vitamin Ks andre viktige funksjoner i kroppen (1, 3, 5).

Hva er konsekvensene av at blodårer og bløtorganer forkalkes?

Dersom kalsium avleires, så vil blodårene bli stivere og mindre fleksible. Dette er en viktig årsak til at eldre mennesker har høyere blodtrykk enn yngre. Videre kan det øke risikoen for hjerteklaffefeil, hjerteinfarkt, hjerneslag og nyresykdom (1-3, 5).

Et norsk kosthold inneholder lite vitamin K. I følge en artikkel fra Tidsskriftet til den norske Legeforening så får nordmenn i seg under halvparten av det anbefalte inntaket av vitamin K (4). Vitamin K1 finnes hovedsakelig i grønne bladgrønnsaker, mens vitamin K2 som er mer tilgjengelig for blodårer og skjelettet finnes hovedsakelig i lagret ost og gjæret mat. I Japan spiser de veldig mye fermentert (gjæret) soya, såkalt natto, som er veldig rikt på vitamin K2. Derfor får f. eks japanere i seg veldig mye mer vitamin K enn nordmenn gjør.

Kun lave doser tillatt i Norge

På grunn av Norges kosttilskuddsforskrift er det bare tillatt å tilsette svært lave doser med vitamin K i kosttilskudd.

Myndighetene i Norge anbefaler 1 mikrogram vitamin K per kg kroppsvekt, og maksimalt kan kosttilskudd inneholde 200 mikrogram (6). Basert på ny forskning om vitamin Ks effekter , så mener jeg at kosttilskudd bør kunne inneholde mange ganger så mye som dette. I Japan brukes faktisk vitamin K2 i doser på 45 000 mikrogram daglig for å behandle benskjørhet. Dette er ikke giftig og gir ingen bivirkninger.

I et moderne, demokratisk og fritt samfunn som Norge er det vanskelig for meg å forstå hvorfor innbyggerne blir nektet tilgang til høydoserte kosttilskudd som kan forebygge sykdom og spare samfunnet for store kostnader.

Pasienter som bruker Marevan, bør ikke bruke tilskudd med vitamin K. Marevan virker ved å hemme vitamin Ks funksjon i kroppen.

Referanser:

1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22489224

2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17138823

3. http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/vitamins/vitaminK/

4. http://tidsskriftet.no/article/1035361

5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21155624

6. http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20040520-0755.html

Jan O. Lorgen
Jan-Øyvind Lorgen ble ferdigutdannet lege ved UiO i juni 2011. Hovedinteressene hans involverer forebygging av sykdommer, hvordan man eventuelt kan ”kurere” sykdommer og helsefrihet.

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.